โฆษณากับเรา

ประเภทการโฆษณา

ลงรีวิว เป็นการลงรีวิว ร้าน/ที่พัก/ทัวร์/ธุรกิจ ของคุณ โดยเราจะไปถ่ายรูป และทำการรีวิวมาโพสต์ในเว็บไซต์ และโซเชียลเน็ตเวิร์คของเรา
แบนเนอร์ เป็นภาพที่อยู่ตามเว็บไซต์ ราคาขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
โพสต์เฟสบุ๊ค เป็นการนำบทความ ในเว็บแชร์ไปยังหน้าเพจ รีวิวตรัง
ปักหมุด เป็นการปักหมุดบทความบนเฟส ให้อยู่โพสต์แรก ทำให้คนเห็นง่ายขึ้น

ประเภทรีวิว

ลงรีวิว ประเภท C

ราคา: 990 บาท

สิ่งที่คุณได้รับ

 • มีคนเห็นรีวิว และรู้จักธุรกิจของคุณอย่างน้อย 1,000 คน (people reach)
 • 1 รีวิว ประเภทบทความในเว็บ
 • ภาพสวยๆอย่างน้อย 20 ภาพ (รูปขนาดใหญ่ 24 ล้านพิกเซล) เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
 • สถิติคนเข้าชมรีวิวหลังโพสต์ 2 สัปดาห์

ลงรีวิว ประเภท B

ราคา: 2,900 บาท

สิ่งที่คุณได้รับ

 • มีคนเห็นรีวิว และรู้จักธุรกิจของคุณอย่างน้อย 5,000 คน (people reach)
 • 1 รีวิว ประเภทบทความในเว็บ
 • ภาพสวยๆอย่างน้อย 20 ภาพ (รูปขนาดใหญ่ 24 ล้านพิกเซล) เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
 • วีดีโอแนะนำร้าน 1 วีดีโอ ลงในเพจ รีวิวตรัง
 • จัดกิจกรรมแจก Voucher ให้ฟรี
 • สถิติคนเข้าชมรีวิวหลังโพสต์ 2 สัปดาห์

ลงรีวิว ประเภท A

ราคา: 4,900 บาท

สิ่งที่คุณได้รับ

 • 1 รีวิว ประเภทบทความในเว็บ
 • มีคนเห็นรีวิว และรู้จักธุรกิจของคุณอย่างน้อย 10,000 คน (people reach)
 • ภาพสวยๆอย่างน้อย 30 ภาพ (รูปขนาดใหญ่ 24 ล้านพิกเซล) เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
 • วีดีโอแนะนำร้าน 1 วีดีโอ ลงในเพจ รีวิวตรัง
 • จัดกิจกรรมแจก Voucher ให้ฟรี
 • สถิติคนเข้าชมรีวิวหลังโพสต์ 2 สัปดาห์

ประเภทป้ายโฆษณาบนเว็บ (Banner)

ป้ายโฆษณาแสดงผลทุกหน้า เมื่อผู้ชมเข้าชมรีวิวต่างๆ ในทุกหน้าของเว็บ

ตำแหน่งด้านบนสุดของเว็บ

ราคาต่อ 1 เดือน: 2,900 บาท
ราคาต่อ 2 เดือน: 4,900 บาท แถมแบนเนอร์ขนาดใหญ่สุดในหน้าแรก

ตำแหน่งด้านล่างบทความ

ราคาต่อ 1 เดือน: 1,900 บาท
ราคาต่อ 2 เดือน: 3,900 บาท

ปักหมุดบนเฟสบุ๊ค

เมื่อปักหมุดรีวิวในเฟสบุ๊ค รีวิวของคุณจะขึ้นเป็นอันดับแรก ทำให้คนเห็นง่ายขึ้น

ราคา สัปดาห์ละ 500 บาท