Skip to content Skip to footer

มาเคลียร์กันหน่อยไหม ” เคลียร์ตรัง ” ร้านนั่งชิลล์ในตรัง

มาเคลียร์กันหน่อยไหม ” เคลียร์ตรัง ” ร้านนั่งชิลล์ในตรัง บรรยากาศมันได้ ตามเหินฟ้ามาชมกัน

เคลียร์ตรัง

มาชมบรรยากาศกันก่อน

เคลียร์ตรัง

จุดถ่ายรูปกับป้ายร้าน

เคลียร์ตรัง

จุดเด่นของร้านอีกจุด คือรถตู้ มุมถ่ายรูปเยอะดี

เคลียร์ตรัง

อีกมุมหน้าบาร์

เคลียร์ตรัง

มุมด้านหน้า เหมือนมาชายหาด

เคลียร์ตรัง

บรรยากาศร้าน

เคลียร์ตรัง

บรรยากาศด้านใน

เคลียร์ตรัง

เครื่องดื่ม

เคลียร์ตรัง

ขนม

เคลียร์ตรัง

เมนูโซดา 40 บาท กาแฟร้อนอยู่ที่ 40 บาทเช่นกัน

เคลียร์ตรัง

กาแฟร้อนเริ่มต้น 40 บาท

เคลียร์ตรัง

ถ่ายรูปเล่นๆ

เคลียร์ตรัง

บรรยากาศตอนเริ่มมืด

เคลียร์ตรัง

เคลียร์ตรัง อีกหนึ่งร้านนั่งชิลล์ บรรยากาศดีค่ะ

เวลาเปิด-ปิด : 16.00-23.30น
พิกัด: ในซอย ถ.ควนคีรี ในเมืองตรัง
Google map : https://goo.gl/maps/XY9kUvGdSdyeHGS66


เพิ่มเพื่อน