Skip to content Skip to footer

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

ไปชมโคมไฟสวยๆ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง กัน

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน สร้างมาเกือบ 150 ปี เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งกันตัง วันนี้จะพาไปชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืนกัน

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่ เป็นอาคาร 2 ชั้น ช่วงนี้มีการประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงาม

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

บรรยากาศภายนอก เป็นสีเหลืองมีความเก่าแก่และดูขลัง ตอนเย็นๆก็มีร้านต่างๆมาขายด้านหน้าศาลเจ้า ซึ่งเราได้ลองชิมทอดมันปลาแล้ว อร่อยดีถุงละ 20 บาท

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

มาดูชั้นบนกันก่อน ช่วงกลางวันหรือเย็นๆ ด้านชั้นบนขึ้นไปถ่ายรูปได้

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

ชมบรรยากาศกันตังจากชั้น 2

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

ถ่ายรูปเล่นๆ กับอาคารเก่าและแสงเย็น

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

อีกมุมของชั้น 2

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

มุมนี้เราว่าสวยและเป็นเอกลักษณ์ดี

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

ชมแสงเย็นจากในอาคารชั้น 2

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

ด้านล่างศาลเจ้าตอนกลางวัน

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

บรรยากาศกลางคืน

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

ประดับประดาด้วยโคมไฟ

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

บรรยากาศอีกมุมนึง

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

จุดธูปไหว้พระกันดีกว่า

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

สักการะเจ้าแม่ทับทิม หรือม๊าจ้อโป๋

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

เจ้าแม่ทับทิม หรือ (ม๊าจ้อโป๋)

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

ไหว้พระตามจุดต่างๆ ซึ่งมีป้ายเขียนลำดับไว้ชัดเจน

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

บรรยากาศภายนอกยามเย็น

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

ทางศาลเจ้าจะเปิดให้เข้าสักการะและชมโคมไฟประดับในประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2564 วันที่ 11 ก.พ. ช่วง 9.00น. ถึง วันที่ 12 ก.พ. เวลา 20.00 น. เปิดข้ามคืนกันเลย มาชมโคมไฟมาสักการะกันได้นะ

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน อ.กันตัง

เพิ่มเพื่อน