Skip to content Skip to footer

เที่ยวญี่ปุ่นเมืองตรัง ที่ร้าน Kojicha

เที่ยวญี่ปุ่นเมืองตรัง โซนญี่ปุ่นที่ตลาดชินตาอัพเดทมีหลายร้านเลย ยิ่งร้านที่ถ่ายรูปสวยอย่าง Koji Cha Kojicha Thailand Official นี่ต้องแวะก่อนเลย มุมปังมาก เครื่องดื่มเขาก็ไม่ธรรมดา แต่ละเมนูคือดีงาม ตามเหินฟ้ามาดูกันค่ะ

Kojicha

เที่ยวญี่ปุ่นที่ KojiCha ในตลาดชินตา
โซนกลางวันว่าสวยแล้ว โซนกลางคืนก็สวยไปอีกแบบ

Kojicha

มาแล้วต้องแวะชิม Koji Cha ก่อน เครื่องดื่มในระดับพรีเมี่ยมแต่ราคามิตรภาพ

Kojicha

เคาน์เตอร์หน้าร้าน

Kojicha

เมนูใหม่นมสตรอเบอรี่

Kojicha

พีชโซดา เมนูใหม่น่าลองอีกแก้ว

Kojicha

ถ่ายรูปกับดอกซากุระ

Kojicha

อีกมุมที่ Koji Cha

Kojicha
Kojicha

มุมถ่ายรูป

Kojicha
Kojicha

เดินช่วงฝนตกก็ได้บรรยากาศอีกแบบ เหมือนมาญี่ปุ่นช่วงหน้าฝน

Kojicha
Kojicha

บรรยากาศกลางคืนโซนญี่ปุ่น

Kojicha

มุมถ่ายรูปในตลาดชินตา

Kojicha

มุมถ่ายรูปเยอะมาก

Kojicha

ถ่ายเพลินเลย

Kojicha
Kojicha

พิกัด : ตลาด ชินตาตรัง
Google map : https://goo.gl/maps/UuuuDsdk3xstLw2v6
เวลาเปิด-ปิด : 11.30 น. – 22.30 น.


เพิ่มเพื่อน