Skip to content Skip to footer

หมี่ถังแตก ของหรอยแห่งอุโมงค์โชคดี ห้วยยอด

หมี่ถังแตก ของพี่นิภา ที่สืบทอดกิจการมาจากจีสิว ของหรอยแห่งอุโมงค์โชคดี ห้วยยอด พกเหรียญสิบไปเหรียญเดียวก็ได้กินแล้ว เปิดเฉพาะช่วงเช้าสายๆ หมด!!!

หมี่ถังแตก ของหรอยแห่งอุโมงค์โชคดี ห้วยยอด

บรรยากาศหน้าร้าน หมี่ถังแตก ของหรอยแห่งอุโมงค์โชคดี ห้วยยอด

หมี่ถังแตก ของหรอยแห่งอุโมงค์โชคดี ห้วยยอด

ผัดใหม่สดๆ ร้อนๆ

หมี่ถังแตก ของหรอยแห่งอุโมงค์โชคดี ห้วยยอด

ร้านตั้งอยู่ตรงอุโมงค์โชคดี ห้วยยอด

หมี่ถังแตก ของหรอยแห่งอุโมงค์โชคดี ห้วยยอด

มีหลายเส้นให้เลือกซื้อ ทั้งหมี่เหลือง เส้นเล็ก และเส้นใหญ่

หมี่ถังแตก ของหรอยแห่งอุโมงค์โชคดี ห้วยยอด
หมี่ถังแตก ของหรอยแห่งอุโมงค์โชคดี ห้วยยอด
หมี่ถังแตก ของหรอยแห่งอุโมงค์โชคดี ห้วยยอด

เพิ่มเพื่อน