Skip to content Skip to footer

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ชมวิถีชาวเล ป่าชายเลนและเส้นทางของใบจาก วันนี้เราจะพาไป เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์ และมัสยิดกลาง จ.ตรัง

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ทริปชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์ เราได้นัดพบกันที่มัสยิดที่เป็นชื่อชุมชนแห่งนี้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือมัสยิดกลาง จ.ตรังก็ได้

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

จากนั้นไปชมแปลงเกษตรพอเพียง

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

กล้วยหวีใหญ่มากๆ

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ให้อาหารปลาในสระเล็กๆ แต่มีปลาเยอะมากๆ

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

เดินเล่นชมวิวสวน สูดอากาสบรสุทธิ์

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

เรียนรู้การปลูกข้าว

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ศึกษาการต่อเรือขนาดเล็ก


เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

มาดูท่าเรือท่าใคล เป็นท่าเรือที่มีมา 100 กว่าปีแล้ว ซึ่งพระยารัษฏาได้รับซื้อใบจากส่งไปยังปินัง

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

บรรยากาศท่าเรือเงียบสงบ ลมเย็นสบาย

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ท่าเรือทับจากเป็นท่าเรือชุมชน ชาวบ้านแถบนี้ได้ใช้กันทุกครัวเรือน

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

บรรยากาศดีมาก

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

เรียนรู้ต้นจากที่ขึ้นบริเวณนี้ และนำไปใช้สอยประโยชน์มากมาย อันเป็นที่มาชองชื่อท่าเรือทับจาก

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

นั่งซาเล้งไปชมวิถีชีวิตสองข้างทาง

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ภาพปู่หลานน่ารักๆ จากสองข้างทาง

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

วิถีชีวิตเด็กวัยรุ่นแถวนี้


เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

มาชมการเลี้ยงปูนิ่ม

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ตรงกลางฟาร์มปูนิ่มจะมีศาลายาวๆ ไว้ลากปูที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดเข้ามาเช็คดูว่าพร้อมขายหรือยัง

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ใช้เชือกลากปูนิ่มมา

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ปูนิ่มในกล่องนี้น่าจะใช้ได้แล้ว

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

มีการลอกคราบ เรียบร้อยเปลือกยังนิ่มๆ ถ้าปูนิ่มลงไปในน้ำทะเลเปลือกก็จะแข็ง แต่ถ้าอยู่ในน้ำกร่อยแบบนี้ก็จะนิ่ม ถ้าฝนตกมาก น้ำจืดเข้ามาในบ่อเยอะ ปูก็จะมีโอกาสตายเยอะ ถือว่าเลี้ยงไม่ง่ายเลย

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ได้ปูนิ่มที่เป็นอาหารของมื้อเที่ยงเราแล้ว

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ปูนิ่มทอดก็ได้มาอยู่ในจานของเราแล้ว

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

รวมถึงอาหารอีกมากมายที่ชุมชนทำไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว


เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

เด็กๆ มุสลิมน่ารักๆ

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

น้องๆ ได้มาแสดงกิจกรรมอานาเชด และแสดงโชว์ต่างๆ มากมายให้ได้ชมกัน

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ชมกิจกรรมทางศาสนา


เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ชมการลอดยอดจาก (ปากกัดตีนถีบ)

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ใช้ตีนถีบไว้อย่างงี้ ก็สามารถลอดยอดจากได้ง่ายขึ้น

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ยอดจากนั้นได้มาจากไหน พี่เขาก็เอาก้านจากมาสับ และฉีกมาให้เราได้ชมกันถึงที่มา

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

รวมไปถึงการทำขนมจากแสนอร่อย

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

เรียนรู้การทำขนมจาก

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ขนมจากร้อนๆ มาแล้วจ้า

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

มาดูต้นจาก


เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

กลุ่มทำกะปิชุมชน เขาสาธิตวิธีการทำกะปิพร้อมบรรจุภัณฑ์ โดยมีเทคนิคคือใส่รอบๆกล่องก่อน

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ก็จะได้กะปิอยู่ในกล่องสวยๆ


เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

มาดูการทำทับจากกันบ้าง ซึ่งเป็นการนำจากเย็บเรียงๆ กันเป็นทับ เพื่อทำไปทำหลังคาหรือกำแพง

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

สาธิตการทำเย็บใบจาก

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

พี่เขาใช้มือทำตั้งแต่เริ่มจนจบไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆ ทั้งสิ้น

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ได้แล้วทับจากที่สวยงาม

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ด้านหลังมีการเลี้ยงแพะด้วย

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

กิจกรรมไฮไลท์ของทริปนี้คือการไปหาหอยตลับ พร้อมแล้วขึ้นเรือตามมากันเลย

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ชมธรรมชาติ 2 ข้างทาง และเรียนรู้ความเป็นมาของป่าชายเลน

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

บรรยากาศฝั่งท้ายเรือ

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ส่วนหัวเรือก็มีเรื่องเล่ามากมาย ระหว่างเดินทาง

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ในที่สุดก็ถึงหาดที่ชาวบ้านมาหาหอยตลับกัน

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ชมวิธีการทอดแห

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ได้ปลามาด้วยแหละ

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

การหาหอยตลับจะใช้มือก็ได้ แต่ใช้อุปกรณ์เสริมจะง่ายกว่า

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ชาวบ้านใช้อุปกรณ์เหมือนแปรงเหล็กขนาดใหญ่ในการหาหอย

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

แต่ละคนก็มีอุปกรณ์คู่ใจของตัวเอง

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

บรรยากาศริมหาด

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

หอยที่ได้ก็ถูกเก็บไว้ในตาข่ายอย่างดี

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ไปอีกหนึ่งจุดเพื่อหาหอยตลับเหมือนกัน

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

จุดนี้บรรยากาศดีมากถ่ายรูปออกมาก็ดีงาม

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ตามชายหาดจะเจอปูก้ามดาบจำนวนมาก

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ลองมาหาหอยดูบ้าง

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

แม้ฝีมือยังสู้น้องๆ ไม่ได้ แต่ก็พอจะได้มาบ้าง

เที่ยวชุมชน มัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ทริปนี้สนุกมากๆ มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะ สนุกที่สุดก็คงเป็นช่วงหาหอยตลับ บรรยากาศก็ดี แถมได้หอยฟรีๆ กลับบ้านด้วย

ติดต่อ
โทร : 092-873-1061 นายศราวุฒิ สูบเด็น


เพิ่มเพื่อน