ทริป บวร On Tour กับ ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

8

ชมวิถีชาวเล ป่าชายเลนและเส้นทางของใบจากที่ ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์ และมัสยิดกลาง จ.ตรัง

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ไฮไลต์ทางเดินทาง

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ทริปบวร On Tour ชุมชนคุณธรรมมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์ เราได้นัดพบกันที่มัสยิดที่เป็นชื่อชุมชนแห่งนี้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือมัสยิดกลาง จ.ตรังก็ได้

จากนั้นไปชมแปลงเกษตรพอเพียง

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

กล้วยหวีใหญ่มากๆ

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ให้อาหารปลาในสระเล็กๆ แต่มีปลาเยอะมากๆ

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

เดินเล่นชมวิวสวน สูดอากาสบรสุทธิ์

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

เรียนรู้การปลูกข้าว

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ศึกษาการต่อเรือขนาดเล็ก

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

มาดูท่าเรือท่าใคล เป็นท่าเรือที่มีมา ๑๐๐ กว่าปีแล้ว ซึ่งพระยารัษฏาได้รับซื้อใบจากส่งไปยังปินัง

บรรยากาศท่าเรือเงียบสงบ ลมเย็นสบาย

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ท่าเรือทับจากเป็นท่าเรือชุมชน ชาวบ้านแถบนี้ได้ใช้กันทุกครัวเรือน

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

บรรยากาศดีมาก

เรียนรู้ต้นจากที่ขึ้นบริเวณนี้ และนำไปใช้สอยประโยชน์มากมาย อันเป็นที่มาชองชื่อท่าเรือทับจาก

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

นั่งซาเล้งไปชมวิถีชีวิตสองข้างทาง

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ภาพปู่หลานน่ารักๆ จากสองข้างทาง

วิถีชีวิตเด็กวัยรุ่นแถวนี้

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

มาชมการเลี้ยงปูนิ่ม

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ตรงกลางฟาร์มปูนิ่มจะมีศาลายาวๆ ไว้ลากปูที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดเข้ามาเช็คดูว่าพร้อมขายหรือยัง ใช้เชือกลากปูนิ่มมา ปูนิ่มในกล่องนี้น่าจะใช้ได้แล้ว

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

มีการลอกคราบ เรียบร้อยเปลือกยังนิ่มๆ ถ้าปูนิ่มลงไปในน้ำทะเลเปลือกก็จะแข็ง แต่ถ้าอยู่ในน้ำกร่อยแบบนี้ก็จะนิ่ม ถ้าฝนตกมาก น้ำจืดเข้ามาในบ่อเยอะ ปูก็จะมีโอกาสตายเยอะ ถือว่าเลี้ยงไม่ง่ายเลย

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ได้ปูนิ่มที่เป็นอาหารของมื้อเที่ยงเราแล้ว

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ปูนิ่มทอดก็ได้มาอยู่ในจานของเราแล้ว

รวมถึงอาหารอีกมากมายที่ชุมชนทำไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

เด็กๆมุสลิมน่ารักๆ

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

น้องๆได้มาแสดงกิจกรรมอานาเชด และแสดงโชว์ต่างๆมากมายให้ได้ชมกัน ทั้งยังได้ชมกิจกรรมทางศาสนาด้วย

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ชมการลอดยอดจาก (ปากกัดตีนถีบ)

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ใช้ตีนถีบไว้อย่างงี้ ก็สามารถลอดยอดจากได้ง่ายขึ้น

ยอดจากนั้นได้มาจากไหน พี่เขาก็เอาก้านจากมาสับ และฉีกมาให้เราได้ชมกันถึงที่มา

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

รวมไปถึงการทำขนมจากแสนอร่อย

เรียนรู้การทำขนมจาก

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ขนมจากร้อนๆมาแล้วจ้า

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

มาดูต้นจาก

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

กลุ่มทำกะปิชุมชน เขาสาธิตวิธีการทำกะปิพร้อมบรรจุภัณฑ์ โดยมีเทคนิคคือใส่รอบๆกล่องก่อน

ก็จะได้กะปิอยู่ในกล่องสวยๆ

มาดูการทำทับจากกันบ้าง ซึ่งเป็นการนำจากเย็บเรียงๆกันเป็นทับ เพื่อทำไปทำหลังคาหรือกำแพง

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

สาธิตการทำเย็บใบจาก

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

พี่เขาใช้มือทำตั้งแต่เริ่มจนจบไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆทั้งสิ้น

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ได้แล้วทับจากที่สวยงาม

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ด้านหลังมีการเลี้ยงแพะด้วย

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

กิจกรรมไฮไลท์ของทริปนี้คือการไปหาหอยตลับ พร้อมแล้วขึ้นเรือตามมากันเลย

ชมธรรมชาติ ๒ ข้างทาง และเรียนรู้ความเป็นมาของป่าชายเลน

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

บรรยากาศฝั่งท้ายเรือ ส่วนหัวเรือก็มีเรื่องเล่ามากมาย ระหว่างเดินทาง

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ในที่สุดก็ถึงหาดที่ชาวบ้านมาหาหอยตลับกัน

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ชมวิธีการทอดแห

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ได้ปลามาด้วยแหละ

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

การหาหอยตลับจะใช้มือก็ได้ แต่ใช้อุปกรณ์เสริมจะง่ายกว่า

ชาวบ้านใช้อุปกรณ์เหมือนแปรงเหล็กขนาดใหญ่ในการหาหอย

แต่ละคนก็มีอุปกรณ์คู่ใจของตัวเอง

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

บรรยากาศริมหาด

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

หอยที่ได้ก็ถูกเก็บไว้ในตาข่ายอย่างดี

ไปอีกหนึ่งจุดเพื่อหาหอยตลับเหมือนกัน

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์
ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

จุดนี้บรรยากาศดีมากถ่ายรูปออกมาก็ดีงาม

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ตามชายหาดจะเจอปูก้ามดาบจำนวนมาก

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ลองมาหาหอยดูบ้าง

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

แม้ฝีมือยังสู้น้องๆไม่ได้ แต่ก็พอจะได้มาบ้าง

ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสมามิยะห์

ทริปบวร On Tour ชุมชนมัสยิดมิฟตาหุลอิสลามียะห์ สนุกมากๆ มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะ สนุกที่สุดก็คงเป็นช่วงหาหอยตลับ บรรยากาศก็ดี แถมได้หอยฟรีๆกลับบ้าน

ติดต่อ ๐๙ ๒๘๗๙ ๑๐๖๑ นายศราวุฒิ สูบเด็น
#บวรOnTour #สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง