Skip to content Skip to footer

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง กับปรมาจารย์ด้านเนื้อตุ๋นที่ได้เชฟกระทะเหล็ก

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง เปิดแล้ว กับปรมาจารย์ด้านเนื้อตุ๋น ที่ได้เชฟกระทะเหล็ก นำของดีของหรอย มาให้คนตรังได้ชิมกัน

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

เนื้อหม้อไฟ

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

เนื้อเด็ดจริง

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

แกงแพะ

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

แกงเนื้อ

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

ข้าวหมกแพะ ข้าวสูตรจากอินเดีย

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

ข้าวหมกเนื้อ

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

ข้าวหมกไก่

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

กระเพราะเนื้อวากิว

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

บรรยากาศร้าน

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

ถ่ายรูปกับนายหมีเชฟกระทะเหล็ก

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมี สาขาตรัง

เวลาเปิด-ปิด : 9.00 น. – 15.00 น.
พิกัด : ถ.จริงจิตร เยื้องโรงงานศรีตรัง (ตรงข้ามช.ดีเซล)
Google map : https://maps.app.goo.gl/kv4FtzdfnGzCn11d9


เพิ่มเพื่อน