ทุ่งดอกปทุมมา ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

10

ทุ่งดอกปทุมมา บานเต็มที่แล้ว มีทั้งสีชมพูและสีขาว น่าจะบานถึงอาทิตย์หน้านะคะ ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จ.ตรัง

ทุ่งดอกปทุมมา ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทุ่งดอกปทุมมา ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทุ่งดอกปทุมมา ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทุ่งดอกปทุมมา ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทุ่งดอกปทุมมา ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทุ่งดอกปทุมมา ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทุ่งดอกปทุมมา ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทุ่งดอกปทุมมา ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทุ่งดอกปทุมมา ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทุ่งดอกปทุมมา ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เวลาเปิด-ปิด
8.30 – 16.30 น.

พิกัด
ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จ.ตรัง ตรงข้ามเรือนจำ จ.ตรัง
Google map : https://goo.gl/maps/83c7ge1ehSRhkXPA7