Skip to content Skip to footer

บรรยากาศงาน สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี 2021

บรรยากาศงาน สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี ที่ทุ่งทอรัก อ.นาโยง
ปล. ผมไม่ได้อยู่เต็มเวลา อาจเก็บภาพไม่ครบทุกช่วงต้องขอโทษด้วยครับ

สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี

สู่ขวัญข้าวนาหมื่นศรี ประเพณีหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อขอขมาและขอบคุณแม่โพสพหรือเทพแห่งข้าว และยังมีความเชื่อกันว่าจะทำให้ชาวนาได้ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

มีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบูชาแม่โพสพ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี

ชาวบ้านที่เป็นชาวนาจะนำข้าวที่นวดแล้วมากองรวมกัน หรือนำรวงข้าวมาถักทอเป็นรูปต่างๆ

สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี

มีการทำขนมพื้นบ้านนาหมื่นศรีจากแป้งข้าวจ้าว ขนมฝามี สาธิตทำข้าวซ้อมมือ

สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี

สาธิตการทอผ้า

สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี

มีกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว คือ การเล่นว่าว

สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี

ยังมีการทำลูกลมมือถือจำลอง

สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี

ยิงหนังสติ๊ก ด้วยกระสุนดินเหนียวการออกร้านสินค้าชุมชนการออกร้านสินค้าชุมชน

สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี

มีขนมอร่อยเยอะมาก

สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี
สู่ขวัญข้าว นาหมื่นศรี

เพิ่มเพื่อน