Skip to content Skip to footer

T-ROOM ห้องชาน่านั่งแห่งใหม่ของเมืองตรัง

– ร้านนี้ได้ปิดกิจการลงแล้ว –
T-ROOM

วันนี้มีร้านเล็กๆน่านั่งแห่งใหม่มานำเสนอครับ ตกแต่งสวย เป็นธรรมชาติ น่าถ่ายรูป แถมอาหารอร่อยทั้งคาวหวาน ร้านที่ว่าชื่อร้าน T-ROOM นั่นเอง

ร้าน T-ROOM ตั้งอยู่หน้าวิทยาลัยพยาบาลตรัง