Skip to content Skip to footer

10 เส้นทาง ล้างใจ ไปกินเจ พร้อมกำหนดการแต่ละศาลเจ้าในเมืองตรัง ปี 2562

กินเจ เมืองตรัง

จังหวัดตรัง มีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะ การกินเจที่นี่เลยจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ และบรรยากาศครึกครื้นอบอวลไปด้วยแรงศรัทธา ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้จะจัดขึ้นช่วง 28 ก.ย. – 7 ต.ค และมีหลากหลายศาลเจ้าที่จัดงาน เราได้นำกำหนดการของแต่ละศาลเจ้ามาฝากกันครับ

กินเจ เมืองตรัง
กินเจ เมืองตรัง

กำหนดการออกโปรดสาธุชนของแต่ละศาล

กินเจ เมืองตรัง
กินเจ เมืองตรัง
กินเจ เมืองตรัง

รายละเอียดศาล

ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย | ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม | ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว | ศาลเจ้าพ่อเสือ | ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้วเกง | ศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง ท้ายพรุ | ศาลเจ้าโป้ฮกเก็ง ปุ้นเถ่ากง วังตอ | ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง | ศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ และศาลเจ้าแม่กวนอิมห้วยยอด| ศาลเจ้าต้าวโบ้เกงหลี่เซี่ยนต๋อง กันตัง

ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย

กินเจ เมืองตรัง

ศาลเก่าแก่และสืบต่อประเพณีกินผักอย่างเคร่งครัด (หอดารากำเนิด)

องค์ศักดิ์สิทธิ์: องค์พระกิ้วอ๋องไต่เต่

กินเจ เมืองตรัง

ประวัติโดยย่อ

เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของจังหวัดตรัง ซึ่งได้สืบทอดเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักมายาวนาน 200 ปี ชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระกินผัก” เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนตั้งแต่สมัยเป็นชุมชนท่าจีน ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ก่อตั้งเป็นศาสนสถานอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2447 ทั้งยังเป็นศาลเจ้าแห่งเดียวที่มีรูปเคารพเทพนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ พร้อมองค์เต่าหมู่และพรหมปาริสัชชะ รวม 12 รูป ที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดของภาคใต้

กินเจ เมืองตรัง

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
ตอนเช้ายกเสาธง
ตอนเย็น พิธีอันเชิญพระเง็กเซียนฮ่องเต้ พระกิวอ่องไต่เต่ เข้าสู่โรงพิธี

29 ก.ย. 2562
06.00 น. สวดมนต์บูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง 9
09.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.00 น. ถวายไทยทาน
16.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
19.00 น. สวดมนต์บูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง 9
20.30 น. พิธีเดินเวียนธูปสะเดาะเคราะห์
21.00 น. พิธีล้างเค่ว
(ลำดับพิธีนี้มีทุกวันตลอดงาน)

30 ก.ย. 2562
09.00 น. ขบวนแห่พระออกไปโปรดสาธุชน อำเภอกันตัง จ.ตรัง
20.00 น. พิธีเวียนธูปสะเดาะห์เคราะห์

1 ต.ค. 2562
20.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เสร็จแล้วจะมีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์
21.00 น. พิธีล้างเค่ว

2 ต.ค. 2562
09.00 น. ขบวนแห่พระออก โปรดสาธุชน บริเวณตลาดย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว, ตลาดทุ่งยาว และตลาดท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
21.00 น. พิธีเวียนธูปสะเดาะห์เคราะห์

3 ต.ค. 2562
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน 12 รูป
18.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
20.00 น. พิธีโปรยดอกไม้ เสร็จแล้วจะมีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์
21.00 น. พิธีล้างเค่ว

4 ต.ค. 2562
09.00 น. ขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชน บริเวณตลาดทับเที่ยง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
17.00 น. พิธีลอยกระทง ณ ริมแม่น้ำตรัง (บ้านท่าจีน ต.ทับเที่ยง)
17.30 น. ยกธงประกาศแผ่กุศล อัญเชิญวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มารับผลบุญที่ลูกหลานและญาติมิตรแผ่เมตตาอุทิศให้และฟังพระธรรมเทศนา
19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แล้วมีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์ จากนั้นเป็นพิธีนำวิญญาณผ่านเจดีย์ และสระดอกบัว

5 ต.ค. 2562
18.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
21.00 น. พิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์

6 ต.ค. 2562
11.00 น. อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นประธาน เชิญวิญญาณที่ไร้ญาติรับส่วนบุญแล้วมีพิธีทิ้งกระจาด เสร็จแล้วทำพิธีส่งภูเขาเงิน ภูเขาทอง
20.00 น. มีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์

7 ต.ค. 2562
09.00 น. อ่านรายชื่อผู้มีจิตศรัทธา ถวายเครื่องทรง และส่งพระเง็กเซียนฮ่องเต้ กลับสรวงสวรรค์
19.00 น. มีพิธีสะเดาะเคราะห์ เสร็จแล้วทำพิธีส่ง พระกิวอ๋องไต่เต่ทางทะเล

กินเจ เมืองตรัง

ความเชื่อและศรัทธา

เชื่อในการบนบาน ไต่ถามเรื่องดวงชะตาชีวิต การเกิดดับ การต่ออายุ และคดีความต่างๆ

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการเวลา 06.00 -17.00 น.
169 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร 0-7521-0701, 08-6941-7265 (โกอ้น)

พิกัด
7.560589, 99.599098
https://goo.gl/maps/jvL9NHHM6PeT6Lpd8

ข้อควรรู้

 • แท่นบูชาด้านซ้ายเป็นองค์”พระปักเต้าแชกุน”เป็นเทพเจ้าแห่งความตายมีหน้าที่
  ดูแล “บัญชีรายชื่อผู้ที่สิ้นอายุ” ให้เป็นไปตามมติของสวรรค์ การกราบไหว้ขอพร
  ต้องใช้ธูป 7 ดอก จะได้รับอนิสงค์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยอันตราย
 • แท่นด้านขวาเป็นองค์ “พระหน่ำเต้าแซกุน”เทพหน้าแดง สวมชุดแดงเป็น
  เทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายใต้ มีหน้าที่ดูแล “บัญชีคนป็น” เป็นเทพแห่งกำเนิด
  ชีวิตมนุษย์ คู่แต่งงานนิยมมาขอพรขอบุตร การกราบไหว้ต้องใช้รูป 6 ดอก

ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม

กินเจ เมืองตรัง

องค์พระผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมี

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล : องค์เจ้าพ่อหมื่นราม

กินเจ เมืองตรัง

ประวัติโดยย่อ

เป็นศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดประเพณีถือศีลกินผักเป็นประจำทุกปี
ประชาชนมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เจ้าพ่อหมื่นรามว่าเป็นผู้ประทานพร
ให้การทำกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองมีองค์โป้เซ้งเป็นเทพแห่งการแพทย์และสมุนไพรจีน
เป็นเทพประจำศาลเจ้า ผู้มาเยี่ยมเยือนกราบไหว้มักจะบนบานศาลกล่าวในเรื่อง
สุขภาพพลานามัย ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันทาง
ศาลเจ้าฯ ยังเปิดให้บริการอบสมุนไพรแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อใช้รักษาอาการป่วย
และอาการบาดเจ็บอีกด้วย

กินเจ เมืองตรัง

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
07.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์พิธยกเสาเต็งกอ จากนั้นศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทำพิธีอัญเชิญเง็กอ้วงเสี่ยงตี่ และองค์ท่านกิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว

29 ก.ย. 2562
19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีจุดเทียนชัยบูชาพระประจำวัน
20.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทำพิธีเวียนธูป เวียนเทียน (พิธีนี้มีทุกคืน)

2 ต.ค. 2562
14.00 น. คณะกรรมการทำพิธีอันเชิญ “องค์กิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว” และองค์พระ ออกเยี่ยมเยียนลูกหลาน ตลาดทับเที่ยง ขอให้ผู้มีจิตศรัทธา โปรดตั้งโต๊ะบูชารับเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่านตลอดไป

3, 5, 7 ต.ค. 2562
19.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ ทำพิธีเสริมดวงชะตาชีวิตแก่ผู้ที่เกิดในปี มะเส็ง, กุน, วอก, ขาล บูชาพระประจำวันเกิด และข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ เพื่อความสุข ความเจริญ พิธีดังกล่าวมีกำหนด 3 คืน หวังว่าท่านที่เกิดในนามปีดังกล่าว คงจะเข้าร่วมพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะพิธีนี้ท่านที่ไม่ได้ถือศีลกินเจก็ร่วมพิธีได้

4 ต.ค. 2562
08.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ พร้อมกันแผ่กุศลเมตตาแก่สัตว์ ปล่อยนก ปล่อยเต่า เป็นต้น
13.00 น. คณะกรรมการทำพิธีอัญเชิญ “กิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว” และศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ ออกเยี่ยมลูกหลานรอบ ตลาด อ.กันตัง ขอให้ผู้มีจิตศรัทธา โปรดตั้งโต๊ะบูชารับ และทำ พิธีลอยกระทง ที่ปากอ่าวแม่น้ำกันตัง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่านตลอดไป
20.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทำพิธี เวียนธูป เวียนเทียน และบูชาพระประจำวันเกิดแก่ลูกหลาน

7 ต.ค. 2562
06.30 น. ท่านเจ้าคุณประสิทธิโสภณ เป็นประธานรับบิณฑบาตของแห้ง ที่หน้าศาลเจ้าพ่อหมื่นรามฯ พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก 99 รูป รับบิณฑบาตจากท่านหากท่านมีความประสงค์จะร่วมใส่บาตร ทางศาลเจ้าพ่อหมื่นรามยังได้จัดของแห้งไว้คอยบริการอีกด้วย
07.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำ แผ่กุศล
12.30 น. ท่านเจ้าคุณประสิทธิโสภณ ทำพิธีแผ่เมตตาบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทำพิธีให้ลูกหลานไหว้บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติมิตร ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีโปรยทานทิ้งกระจาด เพื่อแผ่บารมีกุศลจิต อันประเสิรฐต่อไปในภายหน้า

กินเจ เมืองตรัง

พิกัด

7.553812, 99.611918
https://goo.gl/maps/wC4s3xZvjdHfjUyk9

ความเชื่อและศรัทธา

ขอพรให้ธุรกิจการค้าประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการเวลา 06.00 -17.00 น.
ถนนรัษฏา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
08-3032-8361

ข้อควรรู้

องค์เจ้าพ่อหมื่นรามเทพผู้สูงสงด้วยบารมีได้ประทับทรงนายฮวด ท่านได้
ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น รักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือกลุ่มคณะต่างๆ ใน
การสร้างศาลเจ้า บำเพ็ญทานบารมี สร้างวัดโรงเรียนและสะพานตลอดจน
แผ่เมดตา แจกน้ำ อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
จนส่งผลให้มีผู้มีจิตศรัทธามอบกายถวายจิตเป็นลูกหลานของเจ้าพ่อหมื่นราม
จำนวนมาก

ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว

กินเจ เมืองตรัง

ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล : องค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้ว

กินเจ เมืองตรัง

ประวัติโดยย่อ

ก่อตั้งขั้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งใน๘ระนั้นตั้งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหมื่นรามในตัวเมืองตรัง ต่อมาย้ายศาลเจ้าใหม่ไปอยู่ที่หน้าวัดควนขัน ในตำบลทับเที่ยง เมื่อ พ.ศ. 2552 ประชาชนที่มีความศรัทธาในองค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้วมักจะมากราบไหว้ขอพร บนบานเรื่องต่างๆ เมื่อสำเร็จตามความประสงค์ก็จะนำกล้วยมาถวาย นอกจากนี้ยังมีการประทับทรงโดยจะทำพิธีอัญเชิญองค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้วมาประทับ เพื่อช่วยเหลือตามที่ศรัทธาร้องขอความช่วยเหลือ (มีประทับทรงทุกวันยกเว้นพุธ)

กินเจ เมืองตรัง

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
09.39 น. พิธียกเอาเต็งโก
23.00 น. พิธีรับองค์กิ่วอ๋องฮุดโจ้ว

29 ก.ย. 2562
20.00 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีเคี่ยวน้ำมัน

30 ก.ย. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีลุยกระเบื้อง

1 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีไต่บันไดมีด

2 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธีล้างเค่ว ล้างอาวุธ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์

3 ต.ค. 2562
07.29 น. องค์ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้วออกเยี่ยมลูกหลาน ควนขัน โคกยูง โคกหล่อ โลตัส ทุ่งค่าย ย่านตาขาว สุโสะ ท่าข้าม ทุ่งยาว แหลมสอม กะช่อง นาโยง

4 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีลุยไฟ

5 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีล้างเค่ว ล้างอาวุธ

6 ต.ค.
13.00 น. องค์ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าไต่เชี่ยฮุดโจ้วออกเยี่ยมลูกหลานในตลาดทับเที่ยง

7 ต.ค. 2562
9.00 น. พิธีส่งพระ
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งเรือพระเคราะห์
23.00 น. พิธีส่งองค์กิ่วอ๋องฮุดโจ้ว

กินเจ เมืองตรัง

พิกัด

7.561498, 99.633706
https://goo.gl/maps/9AM8pSAPy1G43CVe7

ความเชื่อและศรัทธา

 • ให้คำแนะนำในเรื่องการตั้งหิ้งพระ การตั้งศาลเจ้า
 • ช่วยเหลือเรื่องการปิดกิจการร้านค้า การเจิมรถใหม่
 • คุ้มครอง ป้องกัน และแก้คุณไสย

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการเวลา 06.00-17.00 น.
ตรงข้ามวัดควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
โทร 08-2814-2288

ศาลเจ้าพ่อเสือ

กินเจ เมืองตรัง

เทพแห่งการปราบหมู่มาร

องค์ศักดิ์สิทธิ์ : องค์เจ้าพ่อเสือ

กินเจ เมืองตรัง

ประวัติโดยย่อ

ศาลเจ้าพ่อเสือจังหวัดตรังได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2541 โดยลูกหลานผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อให้ลูกหลานและผู้มีจิตศรัทธในเขตจังหวัตตรัง และจังหวัตใกล้
เคียงทั่วไปที่มีจิตศรัทธาได้มีที่สักกระบูชาเข้าพ่อเสือ และประกอบในพิธิการห่างๆเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

กินเจ เมืองตรัง

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
09.19 ทำพิธียกเสาเต็งโก
กลางวัน พิธีอัญเชิญองค์ท่านเง็กฮ้วงเซี่ยงตี่
กลางคืน พิธีอัญเชิญองค์ท่านกิ๋วฮ้วงฮุดโจ้ว

2 ต.ค. 2562
20.00 น. พิธีเวียนธูปเวียนเทียน ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลอดประตูไฟ

4 ต.ค. 2562
20.00 น. พิธีเวียนธูปเวียนเทียน ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลอดประตูไฟ หลังจากนั้น ทำพิธีล้างเค่ว

5 ต.ค. 2562
15.00 น. อัญเชิญองค์ท่านกิ๋วฮ้วงฮุดโจ้ว ออกเยี่ยมเยียนลูกหลานรอบตลาดเทศบาลเมืองตรัง
ตอนกลางคืน ทำพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ณ แม่น้ำตรัง

6 ต.ค. 2562
14.45 น. พิธีทิ้งกระจาด
ตอนกลางคืน พิธีเวียนเทียน ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลอดประตูไฟ

7 ต.ค. 2562
ตอนกลางวัน ทำพิธีส่งองค์เง็กฮ้วงเซี่ยงตี่
20.00 น. ทำพิธีเวียนธูปเวียนเทียน
ตอนกลางคืน ทำพิธีส่งองค์ท่านกิ๋วฮ้วงฮุดโจ้ว

กินเจ เมืองตรัง

พิกัด

7.553060, 99.607165
https://goo.gl/maps/dTMjNBoNLYCzrRgN8

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอเรื่องสุขภาพ รักษาป่วยไข้
 • ค้าขาย ร่ำรวย

ที่อยู่ติดต่อ
เปิด 06.00 – 18.00 น.
31 ถ.ควนวิเศษ ซ.ศาลเจ้าพ่อเสือ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์ 0620623091, 084 -6268089

ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้วเกง

กินเจ เมืองตรัง

จอมทัพตระกูลฮู้

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล :จู เฮ้ง หลี

กินเจ เมืองตรัง

ประวัติโดยย่อ

ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง (ส่ามอ๋องฮู้) เป็นศาลเล็กๆตั้งอยู่ถนนเพลินพิทักษ์ (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประเพณีถือศีลกินเจมาตั้งแต่โบราณจนเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมีคนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเป็นจำนวนมาก เพื่อชมและร่วมพิธีถือศีลกินเจ สืบเนื่องมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินใน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นจำนวนมาก ด้วยนายท่ามลุ้ง ( ชื่อที่โรงพระท่ามกงเยี้ยตั้งให้ตอนเด็ก ) ได้ไปอยู่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาหลายปีได้เข้าร่วม ประเพณีถือศีลกินเจ หรือ พิธีกรรมกินผักที่ศักดิ์สิทธิ์ของ ( ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เกง และศาลเจ้าบางเหนียว ) จึงเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จึงได้อันเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ส่ามฮู้อ๋องเอี๋ย ) มาประกอบพิธีถือศีลกินเจในจังหวัดตรัง คำว่า ส่ามฮู้อ๋องเอี๋ย หมายถึงองค์เทพสามองค์ (พระสามตระกูล) ส่ามฮู้ฮ๋องเอี๋ยหรือส่ามฮ๋องฮู้ในที่นี้หมายถึงองค์ศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระแซ่จู 1 (จูฮู้อ๋องเอี๋ย)องค์ศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระแซ่หลี 1 (หลีฮู้อ๋องเอี๋ย) องค์ศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระแซ่เฮง 1 (เฮงฮู้อ๋องเอี๋ย)และมีพี่น้องร่วม สาบาน360องค์สำหรับ พิธีกรรมของจังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ตมีความความแตกต่างกันเล็กน้อยเกือบจะเหมือนกันก็ว่าได้ และศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง(อ๊ามส่ามอ๋องฮู้ )มีวัตถุประสงค์หลักคือจัดงานประเพณี ถือศีลกินเจประจำปี(เก้าอ้วงเจ)โดยยึดแบบตามประเพณีจีนฮกเกี้ยนโบราณได้มีประชาชนเข้าร่วมพิธีกรรมมากขึ้นทุกปีมีองค์ “ จูฮู้อ๋องเอี๋ย เฮงฮู้อ๋องเอี๋ย หลีฮู้อ๋องเอี๋ย”องค์มหาเทพก่องเต็กจุนอ๋อง(โก๊ยเซ่งอ๋อง)เป็นพระประธานนอกจากนี้ภายในตั๋วยังมีพระอ๋องเอี๋ยอีกหลายองค์และองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ยุวเทพท่ามกงเยี้ย องค์เทพเฮี่ยงเทียนเสี่ยงตี่ (ตั่วเหล่าเอี๊ย) องค์ไท่เซ่งโล้กุน องค์เฉ่งจุ้ยจ้อซือองค์เทพกวนอู องค์เทพนาจา นอกจากนี้ยังมี ปรมาจารย์ซินแสต่องเอ็ก และองค์เทพอื่นๆ ถือเป็นศาลเจ้าเล็กๆศาลเจ้าหนึ่งในจังหวัดตรัง ได้ ให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านและครอบครัว และ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอีกด้วย.

กินเจ เมืองตรัง

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
07.00 น. ยกเสาเต็งกอ
22.09 น. พิธีเฉี้ย หยกอ๋องซ่งเต่
23.09 น. พิธีเฉี้ย กิ้วอ๋องไต่เต่

29 ก.ย. 2562
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี

30 ก.ย. 2562
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
22.49 น. พิธีล้างเค่วและตั๋วเหรียญ

1 ต.ค. 2562
09.39 น. แห่พระหน้าโรงแรมเรือ ไปทางกระพังสุรินทร์ ตลาดกองทุน สังขวิทย์ และหลังจวนผู้ว่าฯ

2 ต.ค. 2562
17.09 น. พิธีโกกุน
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
21.09 น. พิธีล้างเค่ว และตั๋วเหรียญ

3 ต.ค. 2562
08.39 น. พิธีอิ้วเก้ง แห่พระรอบตลาดทับเที่ยง
21.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี

4 ต.ค. 2562
17.09 น. พิธีโกกุน
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
21.09 น. พิธีล้างเค่ว และตั๋วเหรียญ

5 ต.ค. 2562
08.39 น. พิธีอิ้วเก้ง แห่พระไป นาตาล่วง คลองเต็ง ลำภูรา และห้วยยอด
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี

6 ต.ค. 2562
17.09 น. พิธีโกกุน
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
21.35 น. พิธีลุยไฟ

7 ต.ค. 2562
14.39 น. พิธีส่ง องค์หยกอ๋องซ่งเต่
23.49 น. พิธีส่ง องค์กิ้วอ๋องไต่เต่

กินเจ เมืองตรัง

พิกัด

7.565846, 99.616159
https://goo.gl/maps/NPzkYnTztyrao5Fs7

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอเรื่องประสบความสำเร็จด้านการงาน
 • แคล้วคลาดปลอดภัย

ที่อยู่ติดต่อ

เปิด 7.00 น. – 18.00 น.
ที่อยู่ 63 ถนนเพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย) อ.เมือง จ.ตรัง
โทร 086782349, 0661026611

ศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง ท้ายพรุ

กินเจ เมืองตรัง

พระหมอ หนึ่งใน สามจินหยินด้านการแพทย์

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล: องค์พระ โป้เซ้งไต่เต่ 保生大帝(ไต่เต่เอี๋ย),หงอจินหยิน

ประวัติโดยย่อ

กินเจ เมืองตรัง

เดิมมีชาวจีนอพยพมาจากเมืองจ่วนจิว มณฑลฮกเกี้ยน มาตั้งรกรากอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังในปัจจุบัน ได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกตนเคารพนับถือติดตัวมาด้วย เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งนั้นก็คือพระหมอโป้เซ้งไต่เต่ ในแต่ละปี ชาวจีนฮกเกี้ยนกลุ่มนี้ก็จะชักชวนกันมาร่วมกันทำพิธีสักการะบูชาในวันเกิดของพระโป้เซ้งไต่เต่ ซึ่งตรงกับเดือน 3 ขึ้น 15 คำ่ นับตามจันทรคติปฎิทินจีน จึงเกิดเป็นสมาคมย่อยๆขึ้น โดยเอาชื่อท้องถิ่นเดิมที่อพยพมาตั้งขึ้นเป็นชื่อเรียกว่า “ จ่วนเส่งเซี่ย “ ซึ่งเหตุการณ์นี้มีมาก่อน ปี พ.ศ. 2445 ต่อมาในปี พ.ศ.2478 สมาชิกกลุ่มเดิมได้รวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมต่งเซี่ยนเซี่ย” ซึ่งมีความหมายว่า กลุ่มที่ร่วมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอันเป็นกุศล โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านฌาปนกิจและการกุศลอื่นๆ

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปี 2491 ด้วยความผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจทำให้สมาคมต่งเซี่ยนเซี่ย เปลี่ยนชื่อมาเป็น สมาคมฮกเกี้ยน จวบจนถึงปัจจุบัน

การก่อสร้างศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง แห่งนี้ เริ่มต้นมาจาก เมื่อไม่ต่ำกว่า 80 ปีมาแล้ว มีชาวฮกเกี้ยนชื่อ “ซออาถ้อ” เข้ามาทำสวนพริกไทย ในเมืองตรัง ได้เกิดล้มป่วยลงกะทันหัน รักษาอย่างไรอาการก็มิดีขึ้น อยู่มาวันหนึ่งได้ฝันว่า มีเด็กจีนผมจุก เข้ามาจูงมือถึงเตียงนอนที่บ้าน จูงมือตนไปไหว้พระขอยาจากพระโป้เซ้งไต่เต่ รุ่งเช้าตนก็ตกใจตื่น จึงได้ลองทำตามความฝัน ผู้ป่วยจึงได้ไปที่สมาคมจ่วนเส่งเซี่ย ซึ่งมีแท่นบูชากิมซิ้นพระโป้เซ้งไต่เต่อยู่ เขาได้เอาเงินจากตู้บริจาคของพระ ไปเจียดยามารักษาตัว ผ่านไปสักระยะอาการป่วยก็หายไป ซออาถ้อ จึงได้แสดงเจตนารมณ์ไว้กับกรรมการของสมาคมจ่วนเส่งเซี่ย ว่าหากตนเองเสียชีวิต จะขอมอบที่ดินของเขาให้เป็นของพระโป้เซ้งไต่เต่ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ ซึ่งก็คือมี่ตั้งศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง และโรงอบยาสมุนไพร (สูตรพระโป้เซ้ง) ในปัจจุบัน

กินเจ เมืองตรัง

กำหนดการ
28 ก.ย. 2562
09.30 น. พิธียกเสาเต็งโก
21.00 น. พิธีเฉี้ยถี่กง (รับพระ)

29 ก.ย. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

30 ก.ย. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

1 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีโข้กุน
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
21.30 น. พิธีเคี่ยวน้ำมันว่านสมุนไพร

2 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
21.30 น. พิธีเคี่ยวน้ำมันว่านสมุนไพร

3 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

4 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีโข้กุน
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
22.00 น. พิธีลุยไฟ

5 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

6 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

7 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีโข้กุน
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
22.00 น. พิธีส่งพระ

กินเจ เมืองตรัง


พิกัด

7.549800, 99.616332

https://goo.gl/maps/A7wdkwu65CNGdX727

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอพรให้สุขภาพแข็งแรง
 • ขอพร แล้วรักษาโรคด้วยการอบยาสมุนไพร ที่โรงอบข้างๆศาลเจ้าโป้เซ้ง
 • ขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการเรียนการสอบ
 • ขอเรื่องการเงิน โชคลาภ

ที่อยู่ติดต่อ
เปิดทำการ 7.000- 18.00น.
99/14 ถนนรัษฏา ซอยข้างสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ต. ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
สมาคมฮกเกี้ยน จ.ตรัง โทร…075218601

ศาลเจ้าโป้ฮกเก็ง ปุ้นเถ่ากง วังตอ

กินเจ เมืองตรัง

เทพประจำถิ่นวังตอ “แรกเท้าเหยียบดิน ต้องนับถือ ปุ้นเถ่ากง”

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล:ปุ้นเถ่ากง

กินเจ เมืองตรัง

ประวัติโดยย่อ

ศาลเจ้าโป้ฮกเก็ง ตั้งอยู่บ้านวังตอ จ.ตรัง เป็นศาลเจ้าจีนขนาดเล็ก จากคำบอกเล่าของ นายเตียวเกี้ยนอิ่น หรือ อ.เขียนอิน ฝันเซียน กล่าวว่าปู่ของท่านคือ นายเตียวเอี่ยนสู่ ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพซึ่งเป็นผู้นำมนตร์เชิญพระต้นฉบับมาจากเมืองจีนและเคยเป็นฮวดซูประจำศาลเจ้าแห่งนี้ ในช่วงที่ยังมีชีวิตได้บอกกล่าวต่อ นายเตียวเต็กหลิว อดีตฮวดซูประจำศาลเจ้า ซึ่งเป็นบุตรชายของตนเองหรือบิดาของท่านว่า เมื่อท่านเดินทางอพยพมาถึงเมืองตรังในปีพุทธศักราช 2425 ครั้งนั้นปรากฏมีศาลเจ้าดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว ศาลเจ้าจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2414 ซึ่งก่อนหน้าจัดสร้างศาลเจ้าก็มีผู้นำมาบูชาอยู่ภายในบ้านเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดวงจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มายังเมืองตรังจึงมีระยะเวลาต่อเนื่องนานมากกว่า 150 ปี นับเป็นศาลเจ้ารุ่นแรก 1 ในอย่างน้อย 11 แห่งของจังหวัดตรังที่มีอายุเกิน 100 ปี (ปีพุทธศักราช 2560) โดยมีชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพผู้หนึ่งล่องเรือมายังปากน้ำตรังเข้าสู่คลองน้ำเจ็ด ซึ่งสมัยก่อนลำน้ำกว้างและลึกกว่าปัจจุบันมาก ตรงจุดนี้เป็นวังน้ำลึกและมีตอไม้ขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำ เล็งเห็นว่าเป็นที่สงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิบำเพ็ญจิต ชาวจีนผู้นั้นได้อัญเชิญกิมซิ้นและเถ้าธูปปุ้นเถ่ากงจากเมืองจีนที่นำติดตัวมาบูชากราบไหว้ภายในบ้าน ต่อมารวบรวมกำลังจัดสร้างศาลเจ้าหลังแรกเป็นอาคารขนาดเล็กก่อดินหลังคามุงจากตั้งอยู่บริเวณริมน้ำ ภายหลังจึงมีชาวบ้านบริจาคที่ดินจัดสร้างเป็นอาคารศาลเจ้าไม้พื้นดินหลังคามุงจากแล้วเปลี่ยนเป็นสังกะสี ตั้งอยู่ตำแหน่งหลังอาคารศาลเจ้าเดิม ปัจจุบันยังปรากฎมีเสาไม้ของอาคารให้เห็นอยู่ เมื่ออาคารเก่าชำรุดจึงจัดสร้างอาคารหลังที่สามก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่ตำแหน่งถัดมาด้านซ้ายเป็นอาคารหลังกลางในปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2493 ได้ต่อเติมระเบียงศาลเจ้าด้านหน้า ภายหลังจึงก่อสร้างอาคารศาลเจ้ากวนอิมเพิ่มเติม ต่อมาในปีพุทธศักราช 2551 ได้ต่อเติมปีกอาคารศาลเจ้าหลักออกไปอีกทั้งสองข้าง สำหรับกิมซิ้นปุ้นเถ่ากงที่เห็นในปัจจุบันจัดสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนองค์เดิมที่ชำรุดผุพังสลายไป ความสำคัญของศาลเจ้าปุ้นเถ่ากงวังตอเป็นสถานที่พบปะศูนย์กลางของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนในเมืองตรังตั้งแต่ครั้งอดีตก่อนการจัดสร้างสมาคมฮกเกี้ยน จ.ตรัง เป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเรืองราวความศักดิ์สิทธิ์และร่างทรงรุ่นเก่ามากมายในเมืองตรัง สำหรับความหมายของโป้ฮกเก็ง คือ เป็นศาลเจ้าของปุ้นเถ่ากงที่คอยปกปักรักษาชาวจีนฮกเกี้ยนโพ้นทะเล และยังให้ความเมตตาผาสุขแด่ผู้ศรัทธากราบไหว้ทุกคน ปัจจุบันสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ดูแลรักษาโดยชาวบ้านชุมชนวังตอและผู้นับถือศรัทธาปุ้นเถ่ากง นับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยนโบราณ เป็นศาลเจ้าปุ้นเถ่ากงของชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพแห่งเดียวในตลาดทับเที่ยง นับถือปุ้นเถ่ากงเจ้าแห่งดิน ดังคติชาวจีนโพ้นทะเล แรกเท้าเหยียบดินต้องนับถือปุ้นเถ่ากง เป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนในเมืองตรัง ชาวบ้านวังตอและท้องถิ่นใกล้ไกลต่อเนื่องกันมายาวนาน ยังเป็นอีกศาสนสถานหนึ่งที่ยังคงยึดมั่นรักษาประเพณีฮกเกี้ยนโบราณมุ่งสืบทอดความศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ยั่งยืนนานตลอดไป

กินเจ เมืองตรัง

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
ช่วงเช้า พิธียกเสาเต็งโก สัญลักษณ์ประเพณีถือศีลกินผัก หลังจากนั้นรับพระหยกอ๋องซ่งเต๋
ช่วงค่ำ พิธีรับพระกิวอ่องไต่เต่ จากสะพานไต่ต๋องเข้าสู่ศาลเจ้าเริ่มประเพณีถือศีลกินผัก

1 ต.ค. 2562
ช่วงบ่าย พิธีโข้กุน เลี้ยงทหารรักษาศาลเจ้า
ช่วงเย็น/ค่ำ พิธีเจ่งอิ๋ว ไฟล้างเคราะห์ตามบ้านเรือน แยกถนนภายในเขตชุมชนวังตอ

4 ต.ค. 2562
ช่วงบ่าย พิธีโข้กุน เลี้ยงทหารรักษาศาลเจ้า

6 ต.ค. 2562
ช่วงเช้า พิธีจิ้นเฮี้ยว อัญเชิญควันธูปกลับสู่ศาลเจ้า สถานที่บนเขาหนองยวน ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชน ตลาดทับเที่ยง และชุมชนวังตอ ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาตั้งโต๊ะบูชากราบไหว้ต้อนรับ พระกิวอ่องไต่เต่

7 ต.ค. 2562
ช่วงเช้า พิธีส่งพระหยกอ๋องซ่งเต่ กลับสู่สรวงสวรรค์
ช่วงบ่าย พิธีโข้กุน เลี้ยงทหารรักษาศาลเจ้า
ช่วงค่ำ พิธีโก้ยหั่น ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์
ช่วงดึก พิธีส่งพระกิวอ่องไต่เต๋ กลับสู่ห้วงทะเล ณ ริมน้ำบ้านท่าจีน

กินเจ เมืองตรัง

พิกัด

7.543192, 99.605717
https://goo.gl/maps/bAeWPTuuAC1c3UiSA

ความเชื่อและศรัทธา

 • การสร้างบ้านเรือน
 • สุขภาพ
 • การเดินทาง

ที่อยู่ติดต่อ

เปิด 8.00 – 18.00 น.
ที่อยู่ 43/5 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เบอร์ 0835023972

ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง

กินเจ เมืองตรัง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล: เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

กินเจ เมืองตรัง

ประวัติโดยย่อ

แต่เดิมอยู่ที่ถนนห้วยยอด ซอยทิพย์รัตน์ เป็นศาลเจ้าที่มีขนาดเล็กมากกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งของลูกหลานที่นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม มากราบไหว้จำนวนมาก เมื่อมีงานประจำปีที่นั่นคับแคบเกินไปจนไม่มีที่วางของไหว้สักการะบูชาและตั้งโต๊ะบูชาสวดมนต์ คณะลูกหลานและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้หาสถานที่ใหม่ ซึ่งสร้างเสร็จภายใน 2 ปี โดยใช้ชื่อว่า “ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง” ให้กับพระโพธิสัตว์กวนอิม เน้นการสวดมนต์ นั่งสมาธิและปฏิบัติธรรม และจัดงานประเพณีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยังได้เกียรติคุณศาลเจ้าดีเด่น ประจำปี 2560-2561 อีกด้วย

กินเจ เมืองตรัง

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
09.39 น. พิธีรับเสด็จองค์เง็กอ้วงเสียงตี่
21.39 น. พิธีรับเสด็จองค์กิ้วอ้วงฮุดโจ้ว ( เทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9)
พิธีจุดตะเกียงพระพฤกษ์ เปิดมณฑลพิธี

29 ก.ย. 2562
19.00 น. พิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนธูป เวียนเทียน (พิธีนี้มีทุกคืน)

30 ก.ย. 2562
10.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป
19.00 น. พิธีสวดมนต์ เวียนธูป เวียนเทียน

6 ต.ค. 2562
10.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
19.00 น. พิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนธูป เวียนเทียน (พิธีแจกทาน)

7 ต.ค. 2562
09.39 น. พิธีถวายพุทธบูชา ถวายกงฮุก แด่องค์เต้าโบ้เทียนจุน
14.39 น. พิธีโข้กุน
19.00 น. พิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนธูป เวียนเทียน
21.39 น. พิธีส่งเสด็จองค์กิ้วอ้วงฮุดโจ้ว กลับสู่สรวงสวรรค์ พิธีดับตะเกียงพระฤกษ์ ปิดมณฑลพิธี

กินเจ เมืองตรัง

พิกัด

7.560075, 99.624252
https://goo.gl/maps/wqjqf9S3qdAVkrrA7

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • เรื่องการค้าขายเจริญร่ำรวย
 • การเรียน

ที่อยู่ติดต่อ

เปิด 06.00 -18.00 น.
51/1 ควนขนุน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร 0957310315

ศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ และศาลเจ้าแม่กวนอิมห้วยยอด

กินเจ เมืองตรัง

องค์เทพผู้เปี่ยมล้นด้วยบุญญาธิการ

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล: องค์กิ่วอ๋องไต่เต่ และเจ้าแม่กวนอิม

กินเจ เมืองตรัง

ประวัติโดยย่อ

แป๊ะบี้ ได้อัญเชิญองค์พระกิ้วอ๋องไต่เต่ ซึ่งเป็นองค์พระที่ชาวจีนให้ความเคารพ นับถือผู้ศรัทธาจึงได้อัญเชิญและสร้างศาลเจ้าชั่วคราวขึ้นใน พ.ศ. 2494 แม้จะเป็นศาลชั่วคราวแต่มีเทพประทับหลายองค์ หนึ่งในนั้นคือ เทพพระอังไฮ้ยี่ ซึ่งได้ประทับทรงร่างของนายอารมณ์ พรหมการ พร้อมกล่าวกับนายอารมณ์ พรหมการ ว่าเมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำครั้งหน้า เจ้าแม่กวนอิมจะลงประทับทรงนายอารมณ์ พรหมการ เพื่อรักษาไข้และต่ออายุให้ขุนชล ชนูปถัมภ์ ผู้ปกครองศาลที่ป่วยหนักจนหายอย่างน่าอัศจรรย์ หลังจากนั้นจึงมีการสร้างศาลเจ้าแม่กวนอิมใน พ.ศ. 2507 และสร้างศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่เป็นอาคารถาวรขึ้นมาในปี พ.ศ. 2508

กินเจ เมืองตรัง

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
ตอนเช้า ทำพิธียกเสาเต็งโก
ตอนกลางคืน ทำพิธีรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

3 ต.ค. 2562
ตอนกลางคืน แต่งเหรียญ (แต่งเกี้ยวพระ)

4 ต.ค. 2562
ตอนเช้า อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกเยี่ยมเยียนลูกหลานใน ตลาดห้วยยอด

7 ต.ค. 2562
ตอนเช้า ทำพิธีส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ส่งยกอ๋อง)
ตอนกลางคืน ทำพิธีส่งศักดิ์สิทธิ์ (ส่งกิ้วอ๋อง)

มีพิธีถือศีลกินเจ มีการสวดมนต์ตลอดงาน มีมโนราห์-หนังตลุง ชมฟรี

กินเจ เมืองตรัง

พิกัด

7.781226, 99.633627

https://goo.gl/maps/JupswrDrisGP3R5bA


ความเชื่อและศรัทธา

 • สืบทอดพิธีกรรมตามสมัยโบราณ
 • รักษาโรคภัยไข้เจ็บ โดยการฝังเข็ม และต้มยาด้วยสมุนไพรจีน

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการ 08.30 – 18.00 น.
ที่อยู่ 1 ถนน เทศบาล 5 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทร 0869529681

ศาลเจ้าต้าวโบ้เกงหลี่เซี่ยนต๋อง กันตัง

กินเจ เมืองตรัง

เทพเจ้าแห่งประตูสวรรค์

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล โล่เฉี๊ย

กินเจ เมืองตรัง

ประวัติโดยย่อ
ในอดีตโกหนิงมีปู่เป็นเหล่าซือการดูดวง ตอนแม่ของปู่โกหนิงเสียง ก็มีการส่งพระขึ้นสวรรค์ จนปู่โกหนิงเสีย และมีพระเข้ามาทรงโกหนิงประมาณ ตอน ม.2 ในสมัยนั้นยังอยู่ทับเที่ยง และพระที่ทรงก็บอกว่าอยากสร้างศาลเจ้า จึงสร้างที่กันตัง (ที่ปัจจุบัน) ปี พ.ศ. 2543 และมีเหล่าซือที่เหนือคลอง จ.กระบี่ แนะนำว่าให้เชิญกิ่วอ๋องเลย ก็พาขี้เถ้าธูปจากเหนือคลองมา ทำได้ 4-5 ปี เหล่าซือไปทำที่อื่น โกหนิงเลยไปปรึกษาเหล่าซือแปะเขียดอิน ก็เลยสานต่อจนถึงปัจจุบัน

กินเจ เมืองตรัง

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
09.36 น. ขึ้นเสาเต็กโก
11.36 น. อัญเชิญองค์หยกอ๋องส่องเต่
21.39 น. อัญเชิญองค์กิวอ๋องไต่เต่

29 ก.ย. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

30 ก.ย. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

1 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีเลี้ยงทหารพระ (โข้กุน)
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

2 ต.ค. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

3 ต.ค. 2562
09.00 น. เจริญพระพทุธมนต์ พระสงค์ 9 รูป
17.36 น. พิธีลงถ้วยไฟ
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)
21.00 น. พิธีลุยไฟ (โกยโห้ย)

4 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีเลี้ยงทหารพระ (โข้กุน)
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

5 ต.ค. 2562
19.39 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)
20.00 น. พิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์
21.09 น. พิธีปายชิดแช (ไหว้ดาวเสริมบารมี)

6 ต.ค. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)
23.09 น. ส่งหยกอ๋องส่องเต่ กลับสู่สรวงสวรรค์

7 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีเลี้ยงทหารพระ โข้กุน
21.36 น. พิธีส่งองค์กิวอ๋องไต่เต่ กลับสู่สรวงสวรรค์ (ทางทะเล)

กินเจ เมืองตรัง

พิกัด
7.453935, 99.466426
https://goo.gl/maps/9qZ3Hw9yzb5LNJMJ9

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอเกี่ยวกับสุขภาพ ต้มยา รักษาคนป่วย
 • กิจการรุ่งเรือง

ที่อยู่ติดต่อ
เปิด 6.00 น. – 18.00 น. (โทรติดต่อก่อน)
114/12 ม.8 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร 0918731110

ภาพบรรยากาศกินเจ จ.ตรัง

กินเจ เมืองตรัง
กินเจ เมืองตรัง
กินเจ เมืองตรัง
กินเจ เมืองตรัง
กินเจ เมืองตรัง
กินเจ เมืองตรัง
กินเจ เมืองตรัง
กินเจ เมืองตรัง
กินเจ เมืองตรัง

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก KIKI GALLERY, ทีมประชาสัมพันธ์ ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ด้วยครับ

กินเจ เมืองตรัง

เพิ่มเพื่อน