10 เส้นทาง ล้างใจ ไปกินเจ พร้อมกำหนดการแต่ละศาลเจ้าในเมืองตรัง ปี 2562

8385

จังหวัดตรัง มีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะ การกินเจที่นี่เลยจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ และบรรยากาศครึกครื้นอบอวลไปด้วยแรงศรัทธา ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้จะจัดขึ้นช่วง 28 ก.ย. – 7 ต.ค และมีหลากหลายศาลเจ้าที่จัดงาน เราได้นำกำหนดการของแต่ละศาลเจ้ามาฝากกันครับ

กำหนดการออกโปรดสาธุชนของแต่ละศาล

รายละเอียดศาล

ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย | ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม | ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว | ศาลเจ้าพ่อเสือ | ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้วเกง | ศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง ท้ายพรุ | ศาลเจ้าโป้ฮกเก็ง ปุ้นเถ่ากง วังตอ | ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง | ศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ และศาลเจ้าแม่กวนอิมห้วยยอด| ศาลเจ้าต้าวโบ้เกงหลี่เซี่ยนต๋อง กันตัง

ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย

ศาลเก่าแก่และสืบต่อประเพณีกินผักอย่างเคร่งครัด (หอดารากำเนิด)

องค์ศักดิ์สิทธิ์: องค์พระกิ้วอ๋องไต่เต่

ประวัติโดยย่อ

เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของจังหวัดตรัง ซึ่งได้สืบทอดเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักมายาวนาน 200 ปี ชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระกินผัก” เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนตั้งแต่สมัยเป็นชุมชนท่าจีน ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ก่อตั้งเป็นศาสนสถานอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2447 ทั้งยังเป็นศาลเจ้าแห่งเดียวที่มีรูปเคารพเทพนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ พร้อมองค์เต่าหมู่และพรหมปาริสัชชะ รวม 12 รูป ที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดของภาคใต้

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
ตอนเช้ายกเสาธง
ตอนเย็น พิธีอันเชิญพระเง็กเซียนฮ่องเต้ พระกิวอ่องไต่เต่ เข้าสู่โรงพิธี

29 ก.ย. 2562
06.00 น. สวดมนต์บูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง 9
09.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.00 น. ถวายไทยทาน
16.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
19.00 น. สวดมนต์บูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง 9
20.30 น. พิธีเดินเวียนธูปสะเดาะเคราะห์
21.00 น. พิธีล้างเค่ว
(ลำดับพิธีนี้มีทุกวันตลอดงาน)

30 ก.ย. 2562
09.00 น. ขบวนแห่พระออกไปโปรดสาธุชน อำเภอกันตัง จ.ตรัง
20.00 น. พิธีเวียนธูปสะเดาะห์เคราะห์

1 ต.ค. 2562
20.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เสร็จแล้วจะมีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์
21.00 น. พิธีล้างเค่ว

2 ต.ค. 2562
09.00 น. ขบวนแห่พระออก โปรดสาธุชน บริเวณตลาดย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว, ตลาดทุ่งยาว และตลาดท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
21.00 น. พิธีเวียนธูปสะเดาะห์เคราะห์

3 ต.ค. 2562
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน 12 รูป
18.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
20.00 น. พิธีโปรยดอกไม้ เสร็จแล้วจะมีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์
21.00 น. พิธีล้างเค่ว

4 ต.ค. 2562
09.00 น. ขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชน บริเวณตลาดทับเที่ยง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
17.00 น. พิธีลอยกระทง ณ ริมแม่น้ำตรัง (บ้านท่าจีน ต.ทับเที่ยง)
17.30 น. ยกธงประกาศแผ่กุศล อัญเชิญวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มารับผลบุญที่ลูกหลานและญาติมิตรแผ่เมตตาอุทิศให้และฟังพระธรรมเทศนา
19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แล้วมีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์ จากนั้นเป็นพิธีนำวิญญาณผ่านเจดีย์ และสระดอกบัว

5 ต.ค. 2562
18.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
21.00 น. พิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์

6 ต.ค. 2562
11.00 น. อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นประธาน เชิญวิญญาณที่ไร้ญาติรับส่วนบุญแล้วมีพิธีทิ้งกระจาด เสร็จแล้วทำพิธีส่งภูเขาเงิน ภูเขาทอง
20.00 น. มีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์

7 ต.ค. 2562
09.00 น. อ่านรายชื่อผู้มีจิตศรัทธา ถวายเครื่องทรง และส่งพระเง็กเซียนฮ่องเต้ กลับสรวงสวรรค์
19.00 น. มีพิธีสะเดาะเคราะห์ เสร็จแล้วทำพิธีส่ง พระกิวอ๋องไต่เต่ทางทะเล

ความเชื่อและศรัทธา

เชื่อในการบนบาน ไต่ถามเรื่องดวงชะตาชีวิต การเกิดดับ การต่ออายุ และคดีความต่างๆ

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการเวลา 06.00 -17.00 น.
169 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร 0-7521-0701, 08-6941-7265 (โกอ้น)

พิกัด
7.560589, 99.599098
https://goo.gl/maps/jvL9NHHM6PeT6Lpd8

ข้อควรรู้

 • แท่นบูชาด้านซ้ายเป็นองค์”พระปักเต้าแชกุน”เป็นเทพเจ้าแห่งความตายมีหน้าที่
  ดูแล “บัญชีรายชื่อผู้ที่สิ้นอายุ” ให้เป็นไปตามมติของสวรรค์ การกราบไหว้ขอพร
  ต้องใช้ธูป 7 ดอก จะได้รับอนิสงค์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยอันตราย
 • แท่นด้านขวาเป็นองค์ “พระหน่ำเต้าแซกุน”เทพหน้าแดง สวมชุดแดงเป็น
  เทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายใต้ มีหน้าที่ดูแล “บัญชีคนป็น” เป็นเทพแห่งกำเนิด
  ชีวิตมนุษย์ คู่แต่งงานนิยมมาขอพรขอบุตร การกราบไหว้ต้องใช้รูป 6 ดอก

ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม

องค์พระผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมี

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล : องค์เจ้าพ่อหมื่นราม

ประวัติโดยย่อ

เป็นศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดประเพณีถือศีลกินผักเป็นประจำทุกปี
ประชาชนมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เจ้าพ่อหมื่นรามว่าเป็นผู้ประทานพร
ให้การทำกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองมีองค์โป้เซ้งเป็นเทพแห่งการแพทย์และสมุนไพรจีน
เป็นเทพประจำศาลเจ้า ผู้มาเยี่ยมเยือนกราบไหว้มักจะบนบานศาลกล่าวในเรื่อง
สุขภาพพลานามัย ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันทาง
ศาลเจ้าฯ ยังเปิดให้บริการอบสมุนไพรแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อใช้รักษาอาการป่วย
และอาการบาดเจ็บอีกด้วย

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
07.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์พิธยกเสาเต็งกอ จากนั้นศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทำพิธีอัญเชิญเง็กอ้วงเสี่ยงตี่ และองค์ท่านกิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว

29 ก.ย. 2562
19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีจุดเทียนชัยบูชาพระประจำวัน
20.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทำพิธีเวียนธูป เวียนเทียน (พิธีนี้มีทุกคืน)

2 ต.ค. 2562
14.00 น. คณะกรรมการทำพิธีอันเชิญ “องค์กิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว” และองค์พระ ออกเยี่ยมเยียนลูกหลาน ตลาดทับเที่ยง ขอให้ผู้มีจิตศรัทธา โปรดตั้งโต๊ะบูชารับเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่านตลอดไป

3, 5, 7 ต.ค. 2562
19.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ ทำพิธีเสริมดวงชะตาชีวิตแก่ผู้ที่เกิดในปี มะเส็ง, กุน, วอก, ขาล บูชาพระประจำวันเกิด และข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ เพื่อความสุข ความเจริญ พิธีดังกล่าวมีกำหนด 3 คืน หวังว่าท่านที่เกิดในนามปีดังกล่าว คงจะเข้าร่วมพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะพิธีนี้ท่านที่ไม่ได้ถือศีลกินเจก็ร่วมพิธีได้

4 ต.ค. 2562
08.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ พร้อมกันแผ่กุศลเมตตาแก่สัตว์ ปล่อยนก ปล่อยเต่า เป็นต้น
13.00 น. คณะกรรมการทำพิธีอัญเชิญ “กิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว” และศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ ออกเยี่ยมลูกหลานรอบ ตลาด อ.กันตัง ขอให้ผู้มีจิตศรัทธา โปรดตั้งโต๊ะบูชารับ และทำ พิธีลอยกระทง ที่ปากอ่าวแม่น้ำกันตัง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่านตลอดไป
20.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทำพิธี เวียนธูป เวียนเทียน และบูชาพระประจำวันเกิดแก่ลูกหลาน

7 ต.ค. 2562
06.30 น. ท่านเจ้าคุณประสิทธิโสภณ เป็นประธานรับบิณฑบาตของแห้ง ที่หน้าศาลเจ้าพ่อหมื่นรามฯ พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก 99 รูป รับบิณฑบาตจากท่านหากท่านมีความประสงค์จะร่วมใส่บาตร ทางศาลเจ้าพ่อหมื่นรามยังได้จัดของแห้งไว้คอยบริการอีกด้วย
07.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำ แผ่กุศล
12.30 น. ท่านเจ้าคุณประสิทธิโสภณ ทำพิธีแผ่เมตตาบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทำพิธีให้ลูกหลานไหว้บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติมิตร ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีโปรยทานทิ้งกระจาด เพื่อแผ่บารมีกุศลจิต อันประเสิรฐต่อไปในภายหน้า

พิกัด

7.553812, 99.611918
https://goo.gl/maps/wC4s3xZvjdHfjUyk9

ความเชื่อและศรัทธา

ขอพรให้ธุรกิจการค้าประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการเวลา 06.00 -17.00 น.
ถนนรัษฏา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
08-3032-8361

ข้อควรรู้

องค์เจ้าพ่อหมื่นรามเทพผู้สูงสงด้วยบารมีได้ประทับทรงนายฮวด ท่านได้
ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น รักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือกลุ่มคณะต่างๆ ใน
การสร้างศาลเจ้า บำเพ็ญทานบารมี สร้างวัดโรงเรียนและสะพานตลอดจน
แผ่เมดตา แจกน้ำ อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
จนส่งผลให้มีผู้มีจิตศรัทธามอบกายถวายจิตเป็นลูกหลานของเจ้าพ่อหมื่นราม
จำนวนมาก

ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว

ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล : องค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้ว

ประวัติโดยย่อ

ก่อตั้งขั้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งใน๘ระนั้นตั้งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหมื่นรามในตัวเมืองตรัง ต่อมาย้ายศาลเจ้าใหม่ไปอยู่ที่หน้าวัดควนขัน ในตำบลทับเที่ยง เมื่อ พ.ศ. 2552 ประชาชนที่มีความศรัทธาในองค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้วมักจะมากราบไหว้ขอพร บนบานเรื่องต่างๆ เมื่อสำเร็จตามความประสงค์ก็จะนำกล้วยมาถวาย นอกจากนี้ยังมีการประทับทรงโดยจะทำพิธีอัญเชิญองค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้วมาประทับ เพื่อช่วยเหลือตามที่ศรัทธาร้องขอความช่วยเหลือ (มีประทับทรงทุกวันยกเว้นพุธ)

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
09.39 น. พิธียกเอาเต็งโก
23.00 น. พิธีรับองค์กิ่วอ๋องฮุดโจ้ว

29 ก.ย. 2562
20.00 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีเคี่ยวน้ำมัน

30 ก.ย. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีลุยกระเบื้อง

1 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีไต่บันไดมีด

2 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธีล้างเค่ว ล้างอาวุธ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์

3 ต.ค. 2562
07.29 น. องค์ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้วออกเยี่ยมลูกหลาน ควนขัน โคกยูง โคกหล่อ โลตัส ทุ่งค่าย ย่านตาขาว สุโสะ ท่าข้าม ทุ่งยาว แหลมสอม กะช่อง นาโยง

4 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีลุยไฟ

5 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีล้างเค่ว ล้างอาวุธ

6 ต.ค.
13.00 น. องค์ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าไต่เชี่ยฮุดโจ้วออกเยี่ยมลูกหลานในตลาดทับเที่ยง

7 ต.ค. 2562
9.00 น. พิธีส่งพระ
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งเรือพระเคราะห์
23.00 น. พิธีส่งองค์กิ่วอ๋องฮุดโจ้ว

พิกัด

7.561498, 99.633706
https://goo.gl/maps/9AM8pSAPy1G43CVe7

ความเชื่อและศรัทธา

 • ให้คำแนะนำในเรื่องการตั้งหิ้งพระ การตั้งศาลเจ้า
 • ช่วยเหลือเรื่องการปิดกิจการร้านค้า การเจิมรถใหม่
 • คุ้มครอง ป้องกัน และแก้คุณไสย

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการเวลา 06.00-17.00 น.
ตรงข้ามวัดควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
โทร 08-2814-2288

ศาลเจ้าพ่อเสือ

เทพแห่งการปราบหมู่มาร

องค์ศักดิ์สิทธิ์ : องค์เจ้าพ่อเสือ

ประวัติโดยย่อ

ศาลเจ้าพ่อเสือจังหวัดตรังได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2541 โดยลูกหลานผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อให้ลูกหลานและผู้มีจิตศรัทธในเขตจังหวัตตรัง และจังหวัตใกล้
เคียงทั่วไปที่มีจิตศรัทธาได้มีที่สักกระบูชาเข้าพ่อเสือ และประกอบในพิธิการห่างๆเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
09.19 ทำพิธียกเสาเต็งโก
กลางวัน พิธีอัญเชิญองค์ท่านเง็กฮ้วงเซี่ยงตี่
กลางคืน พิธีอัญเชิญองค์ท่านกิ๋วฮ้วงฮุดโจ้ว

2 ต.ค. 2562
20.00 น. พิธีเวียนธูปเวียนเทียน ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลอดประตูไฟ

4 ต.ค. 2562
20.00 น. พิธีเวียนธูปเวียนเทียน ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลอดประตูไฟ หลังจากนั้น ทำพิธีล้างเค่ว

5 ต.ค. 2562
15.00 น. อัญเชิญองค์ท่านกิ๋วฮ้วงฮุดโจ้ว ออกเยี่ยมเยียนลูกหลานรอบตลาดเทศบาลเมืองตรัง
ตอนกลางคืน ทำพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ณ แม่น้ำตรัง

6 ต.ค. 2562
14.45 น. พิธีทิ้งกระจาด
ตอนกลางคืน พิธีเวียนเทียน ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลอดประตูไฟ

7 ต.ค. 2562
ตอนกลางวัน ทำพิธีส่งองค์เง็กฮ้วงเซี่ยงตี่
20.00 น. ทำพิธีเวียนธูปเวียนเทียน
ตอนกลางคืน ทำพิธีส่งองค์ท่านกิ๋วฮ้วงฮุดโจ้ว

พิกัด

7.553060, 99.607165
https://goo.gl/maps/dTMjNBoNLYCzrRgN8

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอเรื่องสุขภาพ รักษาป่วยไข้
 • ค้าขาย ร่ำรวย

ที่อยู่ติดต่อ
เปิด 06.00 – 18.00 น.
31 ถ.ควนวิเศษ ซ.ศาลเจ้าพ่อเสือ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์ 0620623091, 084 -6268089

ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้วเกง

จอมทัพตระกูลฮู้

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล :จู เฮ้ง หลี

ประวัติโดยย่อ

ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง (ส่ามอ๋องฮู้) เป็นศาลเล็กๆตั้งอยู่ถนนเพลินพิทักษ์ (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประเพณีถือศีลกินเจมาตั้งแต่โบราณจนเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมีคนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเป็นจำนวนมาก เพื่อชมและร่วมพิธีถือศีลกินเจ สืบเนื่องมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินใน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นจำนวนมาก ด้วยนายท่ามลุ้ง ( ชื่อที่โรงพระท่ามกงเยี้ยตั้งให้ตอนเด็ก ) ได้ไปอยู่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาหลายปีได้เข้าร่วม ประเพณีถือศีลกินเจ หรือ พิธีกรรมกินผักที่ศักดิ์สิทธิ์ของ ( ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เกง และศาลเจ้าบางเหนียว ) จึงเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จึงได้อันเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ส่ามฮู้อ๋องเอี๋ย ) มาประกอบพิธีถือศีลกินเจในจังหวัดตรัง คำว่า ส่ามฮู้อ๋องเอี๋ย หมายถึงองค์เทพสามองค์ (พระสามตระกูล) ส่ามฮู้ฮ๋องเอี๋ยหรือส่ามฮ๋องฮู้ในที่นี้หมายถึงองค์ศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระแซ่จู 1 (จูฮู้อ๋องเอี๋ย)องค์ศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระแซ่หลี 1 (หลีฮู้อ๋องเอี๋ย) องค์ศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระแซ่เฮง 1 (เฮงฮู้อ๋องเอี๋ย)และมีพี่น้องร่วม สาบาน360องค์สำหรับ พิธีกรรมของจังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ตมีความความแตกต่างกันเล็กน้อยเกือบจะเหมือนกันก็ว่าได้ และศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง(อ๊ามส่ามอ๋องฮู้ )มีวัตถุประสงค์หลักคือจัดงานประเพณี ถือศีลกินเจประจำปี(เก้าอ้วงเจ)โดยยึดแบบตามประเพณีจีนฮกเกี้ยนโบราณได้มีประชาชนเข้าร่วมพิธีกรรมมากขึ้นทุกปีมีองค์ “ จูฮู้อ๋องเอี๋ย เฮงฮู้อ๋องเอี๋ย หลีฮู้อ๋องเอี๋ย”องค์มหาเทพก่องเต็กจุนอ๋อง(โก๊ยเซ่งอ๋อง)เป็นพระประธานนอกจากนี้ภายในตั๋วยังมีพระอ๋องเอี๋ยอีกหลายองค์และองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ยุวเทพท่ามกงเยี้ย องค์เทพเฮี่ยงเทียนเสี่ยงตี่ (ตั่วเหล่าเอี๊ย) องค์ไท่เซ่งโล้กุน องค์เฉ่งจุ้ยจ้อซือองค์เทพกวนอู องค์เทพนาจา นอกจากนี้ยังมี ปรมาจารย์ซินแสต่องเอ็ก และองค์เทพอื่นๆ ถือเป็นศาลเจ้าเล็กๆศาลเจ้าหนึ่งในจังหวัดตรัง ได้ ให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านและครอบครัว และ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอีกด้วย.

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
07.00 น. ยกเสาเต็งกอ
22.09 น. พิธีเฉี้ย หยกอ๋องซ่งเต่
23.09 น. พิธีเฉี้ย กิ้วอ๋องไต่เต่

29 ก.ย. 2562
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี

30 ก.ย. 2562
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
22.49 น. พิธีล้างเค่วและตั๋วเหรียญ

1 ต.ค. 2562
09.39 น. แห่พระหน้าโรงแรมเรือ ไปทางกระพังสุรินทร์ ตลาดกองทุน สังขวิทย์ และหลังจวนผู้ว่าฯ

2 ต.ค. 2562
17.09 น. พิธีโกกุน
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
21.09 น. พิธีล้างเค่ว และตั๋วเหรียญ

3 ต.ค. 2562
08.39 น. พิธีอิ้วเก้ง แห่พระรอบตลาดทับเที่ยง
21.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี

4 ต.ค. 2562
17.09 น. พิธีโกกุน
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
21.09 น. พิธีล้างเค่ว และตั๋วเหรียญ

5 ต.ค. 2562
08.39 น. พิธีอิ้วเก้ง แห่พระไป นาตาล่วง คลองเต็ง ลำภูรา และห้วยยอด
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี

6 ต.ค. 2562
17.09 น. พิธีโกกุน
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
21.35 น. พิธีลุยไฟ

7 ต.ค. 2562
14.39 น. พิธีส่ง องค์หยกอ๋องซ่งเต่
23.49 น. พิธีส่ง องค์กิ้วอ๋องไต่เต่

พิกัด

7.565846, 99.616159
https://goo.gl/maps/NPzkYnTztyrao5Fs7

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอเรื่องประสบความสำเร็จด้านการงาน
 • แคล้วคลาดปลอดภัย

ที่อยู่ติดต่อ

เปิด 7.00 น. – 18.00 น.
ที่อยู่ 63 ถนนเพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย) อ.เมือง จ.ตรัง
โทร 086782349, 0661026611

ศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง ท้ายพรุ

พระหมอ หนึ่งใน สามจินหยินด้านการแพทย์

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล: องค์พระ โป้เซ้งไต่เต่ 保生大帝(ไต่เต่เอี๋ย),หงอจินหยิน

ประวัติโดยย่อ

เดิมมีชาวจีนอพยพมาจากเมืองจ่วนจิว มณฑลฮกเกี้ยน มาตั้งรกรากอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังในปัจจุบัน ได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกตนเคารพนับถือติดตัวมาด้วย เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งนั้นก็คือพระหมอโป้เซ้งไต่เต่ ในแต่ละปี ชาวจีนฮกเกี้ยนกลุ่มนี้ก็จะชักชวนกันมาร่วมกันทำพิธีสักการะบูชาในวันเกิดของพระโป้เซ้งไต่เต่ ซึ่งตรงกับเดือน 3 ขึ้น 15 คำ่ นับตามจันทรคติปฎิทินจีน จึงเกิดเป็นสมาคมย่อยๆขึ้น โดยเอาชื่อท้องถิ่นเดิมที่อพยพมาตั้งขึ้นเป็นชื่อเรียกว่า “ จ่วนเส่งเซี่ย “ ซึ่งเหตุการณ์นี้มีมาก่อน ปี พ.ศ. 2445 ต่อมาในปี พ.ศ.2478 สมาชิกกลุ่มเดิมได้รวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมต่งเซี่ยนเซี่ย” ซึ่งมีความหมายว่า กลุ่มที่ร่วมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอันเป็นกุศล โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านฌาปนกิจและการกุศลอื่นๆ

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปี 2491 ด้วยความผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจทำให้สมาคมต่งเซี่ยนเซี่ย เปลี่ยนชื่อมาเป็น สมาคมฮกเกี้ยน จวบจนถึงปัจจุบัน

การก่อสร้างศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง แห่งนี้ เริ่มต้นมาจาก เมื่อไม่ต่ำกว่า 80 ปีมาแล้ว มีชาวฮกเกี้ยนชื่อ “ซออาถ้อ” เข้ามาทำสวนพริกไทย ในเมืองตรัง ได้เกิดล้มป่วยลงกะทันหัน รักษาอย่างไรอาการก็มิดีขึ้น อยู่มาวันหนึ่งได้ฝันว่า มีเด็กจีนผมจุก เข้ามาจูงมือถึงเตียงนอนที่บ้าน จูงมือตนไปไหว้พระขอยาจากพระโป้เซ้งไต่เต่ รุ่งเช้าตนก็ตกใจตื่น จึงได้ลองทำตามความฝัน ผู้ป่วยจึงได้ไปที่สมาคมจ่วนเส่งเซี่ย ซึ่งมีแท่นบูชากิมซิ้นพระโป้เซ้งไต่เต่อยู่ เขาได้เอาเงินจากตู้บริจาคของพระ ไปเจียดยามารักษาตัว ผ่านไปสักระยะอาการป่วยก็หายไป ซออาถ้อ จึงได้แสดงเจตนารมณ์ไว้กับกรรมการของสมาคมจ่วนเส่งเซี่ย ว่าหากตนเองเสียชีวิต จะขอมอบที่ดินของเขาให้เป็นของพระโป้เซ้งไต่เต่ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ ซึ่งก็คือมี่ตั้งศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง และโรงอบยาสมุนไพร (สูตรพระโป้เซ้ง) ในปัจจุบัน

กำหนดการ
28 ก.ย. 2562
09.30 น. พิธียกเสาเต็งโก
21.00 น. พิธีเฉี้ยถี่กง (รับพระ)

29 ก.ย. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

30 ก.ย. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

1 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีโข้กุน
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
21.30 น. พิธีเคี่ยวน้ำมันว่านสมุนไพร

2 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
21.30 น. พิธีเคี่ยวน้ำมันว่านสมุนไพร

3 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

4 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีโข้กุน
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
22.00 น. พิธีลุยไฟ

5 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

6 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

7 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีโข้กุน
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
22.00 น. พิธีส่งพระ


พิกัด

7.549800, 99.616332

https://goo.gl/maps/A7wdkwu65CNGdX727

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอพรให้สุขภาพแข็งแรง
 • ขอพร แล้วรักษาโรคด้วยการอบยาสมุนไพร ที่โรงอบข้างๆศาลเจ้าโป้เซ้ง
 • ขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการเรียนการสอบ
 • ขอเรื่องการเงิน โชคลาภ

ที่อยู่ติดต่อ
เปิดทำการ 7.000- 18.00น.
99/14 ถนนรัษฏา ซอยข้างสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ต. ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
สมาคมฮกเกี้ยน จ.ตรัง โทร…075218601

ศาลเจ้าโป้ฮกเก็ง ปุ้นเถ่ากง วังตอ

เทพประจำถิ่นวังตอ “แรกเท้าเหยียบดิน ต้องนับถือ ปุ้นเถ่ากง”

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล:ปุ้นเถ่ากง

ประวัติโดยย่อ

ศาลเจ้าโป้ฮกเก็ง ตั้งอยู่บ้านวังตอ จ.ตรัง เป็นศาลเจ้าจีนขนาดเล็ก จากคำบอกเล่าของ นายเตียวเกี้ยนอิ่น หรือ อ.เขียนอิน ฝันเซียน กล่าวว่าปู่ของท่านคือ นายเตียวเอี่ยนสู่ ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพซึ่งเป็นผู้นำมนตร์เชิญพระต้นฉบับมาจากเมืองจีนและเคยเป็นฮวดซูประจำศาลเจ้าแห่งนี้ ในช่วงที่ยังมีชีวิตได้บอกกล่าวต่อ นายเตียวเต็กหลิว อดีตฮวดซูประจำศาลเจ้า ซึ่งเป็นบุตรชายของตนเองหรือบิดาของท่านว่า เมื่อท่านเดินทางอพยพมาถึงเมืองตรังในปีพุทธศักราช 2425 ครั้งนั้นปรากฏมีศาลเจ้าดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว ศาลเจ้าจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2414 ซึ่งก่อนหน้าจัดสร้างศาลเจ้าก็มีผู้นำมาบูชาอยู่ภายในบ้านเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดวงจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มายังเมืองตรังจึงมีระยะเวลาต่อเนื่องนานมากกว่า 150 ปี นับเป็นศาลเจ้ารุ่นแรก 1 ในอย่างน้อย 11 แห่งของจังหวัดตรังที่มีอายุเกิน 100 ปี (ปีพุทธศักราช 2560) โดยมีชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพผู้หนึ่งล่องเรือมายังปากน้ำตรังเข้าสู่คลองน้ำเจ็ด ซึ่งสมัยก่อนลำน้ำกว้างและลึกกว่าปัจจุบันมาก ตรงจุดนี้เป็นวังน้ำลึกและมีตอไม้ขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำ เล็งเห็นว่าเป็นที่สงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิบำเพ็ญจิต ชาวจีนผู้นั้นได้อัญเชิญกิมซิ้นและเถ้าธูปปุ้นเถ่ากงจากเมืองจีนที่นำติดตัวมาบูชากราบไหว้ภายในบ้าน ต่อมารวบรวมกำลังจัดสร้างศาลเจ้าหลังแรกเป็นอาคารขนาดเล็กก่อดินหลังคามุงจากตั้งอยู่บริเวณริมน้ำ ภายหลังจึงมีชาวบ้านบริจาคที่ดินจัดสร้างเป็นอาคารศาลเจ้าไม้พื้นดินหลังคามุงจากแล้วเปลี่ยนเป็นสังกะสี ตั้งอยู่ตำแหน่งหลังอาคารศาลเจ้าเดิม ปัจจุบันยังปรากฎมีเสาไม้ของอาคารให้เห็นอยู่ เมื่ออาคารเก่าชำรุดจึงจัดสร้างอาคารหลังที่สามก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่ตำแหน่งถัดมาด้านซ้ายเป็นอาคารหลังกลางในปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2493 ได้ต่อเติมระเบียงศาลเจ้าด้านหน้า ภายหลังจึงก่อสร้างอาคารศาลเจ้ากวนอิมเพิ่มเติม ต่อมาในปีพุทธศักราช 2551 ได้ต่อเติมปีกอาคารศาลเจ้าหลักออกไปอีกทั้งสองข้าง สำหรับกิมซิ้นปุ้นเถ่ากงที่เห็นในปัจจุบันจัดสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนองค์เดิมที่ชำรุดผุพังสลายไป ความสำคัญของศาลเจ้าปุ้นเถ่ากงวังตอเป็นสถานที่พบปะศูนย์กลางของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนในเมืองตรังตั้งแต่ครั้งอดีตก่อนการจัดสร้างสมาคมฮกเกี้ยน จ.ตรัง เป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเรืองราวความศักดิ์สิทธิ์และร่างทรงรุ่นเก่ามากมายในเมืองตรัง สำหรับความหมายของโป้ฮกเก็ง คือ เป็นศาลเจ้าของปุ้นเถ่ากงที่คอยปกปักรักษาชาวจีนฮกเกี้ยนโพ้นทะเล และยังให้ความเมตตาผาสุขแด่ผู้ศรัทธากราบไหว้ทุกคน ปัจจุบันสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ดูแลรักษาโดยชาวบ้านชุมชนวังตอและผู้นับถือศรัทธาปุ้นเถ่ากง นับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยนโบราณ เป็นศาลเจ้าปุ้นเถ่ากงของชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพแห่งเดียวในตลาดทับเที่ยง นับถือปุ้นเถ่ากงเจ้าแห่งดิน ดังคติชาวจีนโพ้นทะเล แรกเท้าเหยียบดินต้องนับถือปุ้นเถ่ากง เป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนในเมืองตรัง ชาวบ้านวังตอและท้องถิ่นใกล้ไกลต่อเนื่องกันมายาวนาน ยังเป็นอีกศาสนสถานหนึ่งที่ยังคงยึดมั่นรักษาประเพณีฮกเกี้ยนโบราณมุ่งสืบทอดความศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ยั่งยืนนานตลอดไป

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
ช่วงเช้า พิธียกเสาเต็งโก สัญลักษณ์ประเพณีถือศีลกินผัก หลังจากนั้นรับพระหยกอ๋องซ่งเต๋
ช่วงค่ำ พิธีรับพระกิวอ่องไต่เต่ จากสะพานไต่ต๋องเข้าสู่ศาลเจ้าเริ่มประเพณีถือศีลกินผัก

1 ต.ค. 2562
ช่วงบ่าย พิธีโข้กุน เลี้ยงทหารรักษาศาลเจ้า
ช่วงเย็น/ค่ำ พิธีเจ่งอิ๋ว ไฟล้างเคราะห์ตามบ้านเรือน แยกถนนภายในเขตชุมชนวังตอ

4 ต.ค. 2562
ช่วงบ่าย พิธีโข้กุน เลี้ยงทหารรักษาศาลเจ้า

6 ต.ค. 2562
ช่วงเช้า พิธีจิ้นเฮี้ยว อัญเชิญควันธูปกลับสู่ศาลเจ้า สถานที่บนเขาหนองยวน ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชน ตลาดทับเที่ยง และชุมชนวังตอ ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาตั้งโต๊ะบูชากราบไหว้ต้อนรับ พระกิวอ่องไต่เต่

7 ต.ค. 2562
ช่วงเช้า พิธีส่งพระหยกอ๋องซ่งเต่ กลับสู่สรวงสวรรค์
ช่วงบ่าย พิธีโข้กุน เลี้ยงทหารรักษาศาลเจ้า
ช่วงค่ำ พิธีโก้ยหั่น ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์
ช่วงดึก พิธีส่งพระกิวอ่องไต่เต๋ กลับสู่ห้วงทะเล ณ ริมน้ำบ้านท่าจีน

พิกัด

7.543192, 99.605717
https://goo.gl/maps/bAeWPTuuAC1c3UiSA

ความเชื่อและศรัทธา

 • การสร้างบ้านเรือน
 • สุขภาพ
 • การเดินทาง

ที่อยู่ติดต่อ

เปิด 8.00 – 18.00 น.
ที่อยู่ 43/5 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เบอร์ 0835023972

ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล: เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ประวัติโดยย่อ

แต่เดิมอยู่ที่ถนนห้วยยอด ซอยทิพย์รัตน์ เป็นศาลเจ้าที่มีขนาดเล็กมากกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งของลูกหลานที่นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม มากราบไหว้จำนวนมาก เมื่อมีงานประจำปีที่นั่นคับแคบเกินไปจนไม่มีที่วางของไหว้สักการะบูชาและตั้งโต๊ะบูชาสวดมนต์ คณะลูกหลานและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้หาสถานที่ใหม่ ซึ่งสร้างเสร็จภายใน 2 ปี โดยใช้ชื่อว่า “ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง” ให้กับพระโพธิสัตว์กวนอิม เน้นการสวดมนต์ นั่งสมาธิและปฏิบัติธรรม และจัดงานประเพณีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยังได้เกียรติคุณศาลเจ้าดีเด่น ประจำปี 2560-2561 อีกด้วย

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
09.39 น. พิธีรับเสด็จองค์เง็กอ้วงเสียงตี่
21.39 น. พิธีรับเสด็จองค์กิ้วอ้วงฮุดโจ้ว ( เทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9)
พิธีจุดตะเกียงพระพฤกษ์ เปิดมณฑลพิธี

29 ก.ย. 2562
19.00 น. พิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนธูป เวียนเทียน (พิธีนี้มีทุกคืน)

30 ก.ย. 2562
10.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป
19.00 น. พิธีสวดมนต์ เวียนธูป เวียนเทียน

6 ต.ค. 2562
10.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
19.00 น. พิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนธูป เวียนเทียน (พิธีแจกทาน)

7 ต.ค. 2562
09.39 น. พิธีถวายพุทธบูชา ถวายกงฮุก แด่องค์เต้าโบ้เทียนจุน
14.39 น. พิธีโข้กุน
19.00 น. พิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนธูป เวียนเทียน
21.39 น. พิธีส่งเสด็จองค์กิ้วอ้วงฮุดโจ้ว กลับสู่สรวงสวรรค์ พิธีดับตะเกียงพระฤกษ์ ปิดมณฑลพิธี

พิกัด

7.560075, 99.624252
https://goo.gl/maps/wqjqf9S3qdAVkrrA7

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • เรื่องการค้าขายเจริญร่ำรวย
 • การเรียน

ที่อยู่ติดต่อ

เปิด 06.00 -18.00 น.
51/1 ควนขนุน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร 0957310315

ศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ และศาลเจ้าแม่กวนอิมห้วยยอด

องค์เทพผู้เปี่ยมล้นด้วยบุญญาธิการ

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล: องค์กิ่วอ๋องไต่เต่ และเจ้าแม่กวนอิม

ประวัติโดยย่อ

แป๊ะบี้ ได้อัญเชิญองค์พระกิ้วอ๋องไต่เต่ ซึ่งเป็นองค์พระที่ชาวจีนให้ความเคารพ นับถือผู้ศรัทธาจึงได้อัญเชิญและสร้างศาลเจ้าชั่วคราวขึ้นใน พ.ศ. 2494 แม้จะเป็นศาลชั่วคราวแต่มีเทพประทับหลายองค์ หนึ่งในนั้นคือ เทพพระอังไฮ้ยี่ ซึ่งได้ประทับทรงร่างของนายอารมณ์ พรหมการ พร้อมกล่าวกับนายอารมณ์ พรหมการ ว่าเมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำครั้งหน้า เจ้าแม่กวนอิมจะลงประทับทรงนายอารมณ์ พรหมการ เพื่อรักษาไข้และต่ออายุให้ขุนชล ชนูปถัมภ์ ผู้ปกครองศาลที่ป่วยหนักจนหายอย่างน่าอัศจรรย์ หลังจากนั้นจึงมีการสร้างศาลเจ้าแม่กวนอิมใน พ.ศ. 2507 และสร้างศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่เป็นอาคารถาวรขึ้นมาในปี พ.ศ. 2508

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
ตอนเช้า ทำพิธียกเสาเต็งโก
ตอนกลางคืน ทำพิธีรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

3 ต.ค. 2562
ตอนกลางคืน แต่งเหรียญ (แต่งเกี้ยวพระ)

4 ต.ค. 2562
ตอนเช้า อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกเยี่ยมเยียนลูกหลานใน ตลาดห้วยยอด

7 ต.ค. 2562
ตอนเช้า ทำพิธีส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ส่งยกอ๋อง)
ตอนกลางคืน ทำพิธีส่งศักดิ์สิทธิ์ (ส่งกิ้วอ๋อง)

มีพิธีถือศีลกินเจ มีการสวดมนต์ตลอดงาน มีมโนราห์-หนังตลุง ชมฟรี

พิกัด

7.781226, 99.633627

https://goo.gl/maps/JupswrDrisGP3R5bA


ความเชื่อและศรัทธา

 • สืบทอดพิธีกรรมตามสมัยโบราณ
 • รักษาโรคภัยไข้เจ็บ โดยการฝังเข็ม และต้มยาด้วยสมุนไพรจีน

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการ 08.30 – 18.00 น.
ที่อยู่ 1 ถนน เทศบาล 5 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทร 0869529681

ศาลเจ้าต้าวโบ้เกงหลี่เซี่ยนต๋อง กันตัง

เทพเจ้าแห่งประตูสวรรค์

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล โล่เฉี๊ย

ประวัติโดยย่อ
ในอดีตโกหนิงมีปู่เป็นเหล่าซือการดูดวง ตอนแม่ของปู่โกหนิงเสียง ก็มีการส่งพระขึ้นสวรรค์ จนปู่โกหนิงเสีย และมีพระเข้ามาทรงโกหนิงประมาณ ตอน ม.2 ในสมัยนั้นยังอยู่ทับเที่ยง และพระที่ทรงก็บอกว่าอยากสร้างศาลเจ้า จึงสร้างที่กันตัง (ที่ปัจจุบัน) ปี พ.ศ. 2543 และมีเหล่าซือที่เหนือคลอง จ.กระบี่ แนะนำว่าให้เชิญกิ่วอ๋องเลย ก็พาขี้เถ้าธูปจากเหนือคลองมา ทำได้ 4-5 ปี เหล่าซือไปทำที่อื่น โกหนิงเลยไปปรึกษาเหล่าซือแปะเขียดอิน ก็เลยสานต่อจนถึงปัจจุบัน

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
09.36 น. ขึ้นเสาเต็กโก
11.36 น. อัญเชิญองค์หยกอ๋องส่องเต่
21.39 น. อัญเชิญองค์กิวอ๋องไต่เต่

29 ก.ย. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

30 ก.ย. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

1 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีเลี้ยงทหารพระ (โข้กุน)
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

2 ต.ค. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

3 ต.ค. 2562
09.00 น. เจริญพระพทุธมนต์ พระสงค์ 9 รูป
17.36 น. พิธีลงถ้วยไฟ
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)
21.00 น. พิธีลุยไฟ (โกยโห้ย)

4 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีเลี้ยงทหารพระ (โข้กุน)
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

5 ต.ค. 2562
19.39 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)
20.00 น. พิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์
21.09 น. พิธีปายชิดแช (ไหว้ดาวเสริมบารมี)

6 ต.ค. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)
23.09 น. ส่งหยกอ๋องส่องเต่ กลับสู่สรวงสวรรค์

7 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีเลี้ยงทหารพระ โข้กุน
21.36 น. พิธีส่งองค์กิวอ๋องไต่เต่ กลับสู่สรวงสวรรค์ (ทางทะเล)

พิกัด
7.453935, 99.466426
https://goo.gl/maps/9qZ3Hw9yzb5LNJMJ9

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอเกี่ยวกับสุขภาพ ต้มยา รักษาคนป่วย
 • กิจการรุ่งเรือง

ที่อยู่ติดต่อ
เปิด 6.00 น. – 18.00 น. (โทรติดต่อก่อน)
114/12 ม.8 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร 0918731110

ภาพบรรยากาศกินเจ จ.ตรัง

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก KIKI GALLERY, ทีมประชาสัมพันธ์ ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ด้วยครับ

262 COMMENTS

 1. Spot on with this write-up, I absolutely believe that this web site
  needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks
  for the info!

 2. My family members all the time say that I am killing my time here at web, but I know I am getting
  know-how everyday by reading thes fastidious articles or reviews.

 3. I like the valuable info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here
  frequently. I’m quite sure I will learn plenty of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 4. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality
  writing, it’s rare to see a great blog like this one these days.

 5. I was curious if you ever considered changing the structure of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
  Maybe you could space it out better?

 6. Hello, i read your blog occasionally and i own a
  similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 7. My partner and I stumbled over here by a different web
  page and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look
  forward to exploring your web page for a second time.

 8. My partner and I stumbled over here from a different web address and thought I
  may as well check things out. I like what I see so now i’m following you.

  Look forward to looking into your web page for a second time.

 9. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had
  been doing a little research on this. And he actually ordered
  me dinner due to the fact that I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to discuss this issue here on your internet
  site.

 10. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult
  time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely
  unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 11. Greate article. Keep posting such kind of information on your blog.

  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You have done an excellent job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I’m sure they will be benefited from this site.

 12. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the
  layout on your weblog. Is this a paid theme or did you
  customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great
  blog like this one today.

 13. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site,
  how can i subscribe for a blog website? The account aided
  me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 14. I’ve been browsing online greater than three hours today,
  yet I never discovered any attention-grabbing article like
  yours. It’s lovely value enough for me. In my opinion,
  if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet can be much more useful than ever
  before.

 15. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 16. I am the owner of JustCBD label (justcbdstore.com) and I am currently planning to grow my wholesale side of company. I am hoping someone at targetdomain share some guidance . I thought that the most ideal way to accomplish this would be to connect to vape stores and cbd stores. I was hoping if someone could suggest a reliable site where I can purchase Vape Shop Business Data I am presently checking out creativebeartech.com, theeliquidboutique.co.uk and wowitloveithaveit.com. On the fence which one would be the best solution and would appreciate any support on this. Or would it be much simpler for me to scrape my own leads? Suggestions?

 17. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 18. Hey this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors
  or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone
  with experience. Any help would be greatly appreciated!

 19. I blog quite often and I seriously thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 20. When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive four emails with the same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Appreciate it!

 21. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I really hope to view the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own website now 😉

 22. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 23. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you spending some time
  and energy to put this short article together. I once again find
  myself personally spending a significant amount of
  time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 24. Everything is very open with a really clear description of the challenges. It was definitely informative. Your website is useful. Thank you for sharing!

 25. Hi there! This blog post couldn’t be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I am going to forward this post to him. Pretty sure he will have a great read. Thank you for sharing!

 26. Magnificent goods from you, man. I’ve take into account your stuff
  previous to and you are simply extremely fantastic.
  I really like what you’ve obtained here, really like what you’re saying and the way by which you assert it.

  You’re making it enjoyable and you still care for to stay it sensible.
  I can not wait to read far more from you. That is actually a
  tremendous website.

 27. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that
  I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing in your rss feed
  and I hope you write once more soon!

 28. That is very attention-grabbing, You’re an overly professional blogger.
  I’ve joined your rss feed and look ahead to
  seeking more of your fantastic post. Additionally, I’ve shared
  your website in my social networks

 29. We are a group of volunteers and opening a new scheme
  in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a
  formidable job and our whole community will be thankful
  to you.

 30. My brother recommended I might like this blog.
  He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine
  simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 31. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another
  platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

 32. Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused ..
  Any recommendations? Many thanks!

 33. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I am going to come back yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 34. I absolutely love your website.. Great colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal blog and want to know where you got this from or exactly what the theme is called. Cheers!

 35. I’m truly enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more
  enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer
  to create your theme? Outstanding work!

 36. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this. And he in fact ordered me dinner because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject here on your web site.

 37. Everything is very open with a very clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your website is extremely helpful. Thank you for sharing!

 38. Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 39. May I just say what a comfort to discover a person that actually understands what they’re discussing over the internet. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people should check this out and understand this side of your story. I was surprised you’re not more popular given that you certainly have the gift.

 40. I blog quite often and I truly thank you for your content. This article has really peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 41. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you taking the time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 42. Hello there! This blog post could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll send this post to him. Pretty sure he’s going to have a great read. I appreciate you for sharing!

 43. I blog quite often and I seriously appreciate your information. This great article has really peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed as well.

 44. Aw, this was an extremely nice post. Taking the time and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 45. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this during my search for something regarding this.

 46. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 47. Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 48. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it

 49. May I simply just say what a comfort to find an individual who actually understands what they are discussing online. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people really need to check this out and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular because you definitely possess the gift.

 50. Hi there, I found your blog by the use of Google while
  searching for a similar matter, your website came
  up, it appears great. I’ve bookmarked it in my
  google bookmarks.
  Hi there, just turned into aware of your blog via Google, and
  located that it’s really informative. I am going to watch out
  for brussels. I’ll appreciate should you continue
  this in future. A lot of other people can be benefited from your writing.
  Cheers!

 51. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I find It truly helpful & it helped me out a lot.
  I am hoping to present one thing again and help others such as you aided me.

  yynxznuh cheap flights

 52. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 53. Hello there I am so happy I found your weblog, I really found you by accident, while I was looking on Askjeeve
  for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a
  all round exciting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also added
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read a lot more, Please do keep up the great b.

 54. Hi there! This post could not be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will send this information to him. Fairly certain he’ll have a great read. I appreciate you for sharing!

 55. Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different
  then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!
  2CSYEon cheap flights

 56. I blog frequently and I really thank you for your information. The article has truly peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed as well.

 57. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 58. Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you will be a great author.I will always bookmark your blog and will gijvtnq,come back from now on. I want to encourage that you continue your great writing, have a nice aftern…

 59. Thanks for every other informative web site.
  The place else could I am getting that kind of info written in such an ideal method?
  I have a venture that I’m just now working on, and I’ve been at the glance out for such
  info.

 60. I am extremely impressed with your writing skills and also
  with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it
  yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is
  rare to see a great blog like this one nowadays.

 61. We tested coffee makers for the water temperature during the brew cycle and the brewing time as well as the temperature of the coffee at the end of brewing and during the keep warm cycle. In addition, we evaluated each brewer’s ease of use, including how easy it was to read and use the controls, access the water tank and brew basket, read the markings on the tank and carafe, whether or not it had automatic keep warm and shut off cycles, and the ease of cleaning the carafe.

 62. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to see the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now 😉

 63. Can I simply just say what a comfort to uncover someone that truly understands what they’re discussing on the web. You actually know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people really need to look at this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular because you surely possess the gift.

 64. Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Appreciate it!

 65. I absolutely love your website.. Very nice colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal site and want to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!

 66. Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to
  begin. Do you have any tips or suggestions? Cheers

 67. I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own personal website and want to find out where you got this from or just what the theme is named. Appreciate it!

 68. I’m curious to find out what blog platform you have been using? I’m having some minor security issues with my latest blog and I’d like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?|

 69. I’m very happy to discover this page. I wanted to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely loved every bit of it and i also have you bookmarked to look at new things on your site.

 70. We made the decision that it would be Puerto Rico in around 5 mins, and also after an additional 10 we already had our trip tickets scheduled:-RRB-)))) Our trip lasted 7 days and also certainly, as usual, it was a journey on our very own. We planned our travel plan ourselves as well as selected the locations that appeared one of the most interesting to us. In today’s article, I will certainly focus on functional information regarding Puerto Rico. Puerto Rico is a reliant region of the USA uncorporated arranged region on the Atlantic Sea and the Caribbean Sea. Consequently, vacationers from the USA do not need a ticket to get there, an US driving license is rather adequate right here. The flight is taken into consideration residential – so in the case of Atlanta, where the massive airport terminal is separated into domestic as well as worldwide trips, we flew usually from the residential one. The currency of Puerto Rico is, of course, US dollars, which was a fantastic aid for us. In addition, United States cellular networks operate usually right here. And at the very same prices for phone calls, messages and also network – a godsend, especially when it concerns the Net! Specifically considering that the wifi in lots of areas in Puerto Rico was so poor. The main languages are Spanish as well as English – yet the large majority of homeowners talk rather the former. Puerto Rico is located in the moist equatorial environment area, and also the average yearly temperature level is around 25 levels Celsius. The traveler period ranges from December 15 to April 15, and also exotic heavy rainfalls most often occur in the high season. And it turned out to be real – throughout our week-long remain it didn’t rain just one day. Thankfully, the rainfall, although it was pouring down, came extremely rapidly as well as after 15-20 minutes the tornado was over as well as the sunlight was radiating once again. An intriguing fact is that, according to a research study performed when, Puerto Ricans are the happiest country worldwide. If this is true, it would certainly mean that the well-known declaration that money does not bring joy has a grain of reality in it. It is estimated that practically half of the inhabitants of Public Relations deal with hardship, which can be seen while traveling around the island. Since Puerto Rico is an island, it is absolutely a plane Or a ship, if you wish to link on PR during a cruise in the Caribbean. The major airport in San Juan the resources is well connected with major United States cities. From what I keep in mind, our trip from Atlanta lasted 3 hrs It is best to rent out an automobile in Puerto Rico as well as circumnavigate the island in this way. We had the chance to utilize the public Puerto Rico transport only when, in the form of a ferry, and also if all the rest works according to comparable policies, I highly encourage this automobile than nerve-racking Idea – it’s actually worth renting out a vehicle with a higher suspension. We did not know regarding it as well as we determined to purchase some small gingerbread as a result of the very best cost. We swiftly regretted this choice, since some edges of Puerto Rico are best discovered with a 4×4 SUV. Caribbean, an island in between the Caribbean Sea as well as the North Atlantic Ocean, east of the Dominican Republic, purposefully situated on the Mona Strait – a key course to the Panama Canal; San Juan is among the largest as well as finest all-natural harbors in the Caribbean; a multitude of tiny rivers and also high mountains in the facility of the country guarantee good irrigation of the nation; the south coastline is fairly dry; in the north, an abundant strip of coastal plains. No person flies to Puerto Rico to see its cool government buildings. You desire fun in the sun. The bright side is that Flamenco Beach will certainly meet your daydreams and after that some. Not just does it use white sand as well as blue water that vibrates imminent, yet it additionally flaunts shower rooms, lifeguards, food stands, beach ball internet and tourist terminals where you can rent out equipment for things like snorkeling and scuba diving. Puerto Rico’s economic climate is just one of one of the most dynamically developing in the Caribbean. The diversified industry has actually clearly surpassed agriculture as the major driving pressure of the economic situation and an income source. Since the 1950s, American firms have actually been investing greatly on the island, encouraged by duty-free access to the US market and tax breaks. The island has US minimum wage regulations. Sugar manufacturing lost its prominent position in farming to dairy products and also animals production. Tourism is generally an important source of income, it is approximated that Puerto Rico was seen by virtually 5 million people in 2004. 2001-03 saw a decline in financial growth, mostly as a result of the US recession; in 2004-05 there was a financial development, and also in 2006-07 it fell again. Puerto Rico is one of one of the most dynamically creating Caribbean nations. The varied market has actually surpassed farming and also is now the primary source of income. Since the 1950s, American business have actually been spending for the island, encouraged by the duty-free exchange with the UNITED STATES as well as tax rewards. The island goes through United States base pay legislation. Sugar production lowered, and also the dairy industry and animals production became the main source of income. Tourism has been a vital income source for years. It is approximated that in 1999 Puerto Rico was seen by 5 million tourists. The prognosis for 2000 is great, gave that the economic boom in the United States as well as the development fads in tourist as well as construction proceed. Everybody desired an item of the New Globe, and everybody wanted to fight to get it. No place is this more noticeable than the Castillo San Felipe del Morro. Officially called La Ruta del Lechón, the Pork Freeway is exactly what it sounds like: a three-mile stretch of roadway where every dining establishment specializes in pork. The most preferred type of pork is lechón, a special dish in Puerto Rico that entails spit-roasting an entire pig with a mix of sauces and spices. Obtain your blood pumping with a trip to the Toro Verde Adventure Park in central Puerto Rico. It provides ziplines, rope programs and rock climbing up challenges that are assured to make you pee your trousers a little when you recognize just what you’ve gotten yourself into! The park’s main attraction is “The Monster,” which is provided in the Guinness Book of Globe Records as the lengthiest zipline in the world. With patched streets, busy plazas as well as colorful houses that pile with each other like building blocks of yellow, blue, environment-friendly, orange and also turquoise, Old San Juan is just one of the most dynamic places to go to in Puerto Rico. This is why areas like Isla Culebrita exist. Isla Culebrita is an uninhabited island off the shore of eastern Puerto Rico. It’s just concerning a mile long, and gain access to is limited to ferryboats and water taxis. Museo de Las Americas There are numerous galleries in Puerto Rico, yet only a handful are actually regarding Puerto Rico. The Museo de Las Americas is among these valuable locations. It has artefacts, symbols and also textiles from loads of indigenous teams that resided in Latin America prior to it was colonized, and also it can take you on a multi-continental trip with background. If you such as to consume, Mayaguez is the city for you. It’s home to whatever from great dining facilities to open-air cafes with huge, colorful umbrellas, so you’ll have a lot of alternatives when your belly begins roaring. El Yunque National Forestis Treatment more than 28,000 acres, the El Yunque National Park is a lavish, damp jungle where thick vegetation covers every little thing from crawling serpents to croaking tree frogs. It’s the only tropical rain forest in Puerto Rico, and site visitors come from throughout the Carribean to witness both its elegance and biodiversity. Found in the city of Cabo Rojo on the most southern tip of Puerto Rico, the Los Morrillos Lighthouse is one of those beautiful places that you can just discover in the Caribbean. It’s perched on top of white sedimentary rock cliffs that are bordered by salt marshes as well as shallows, and the waves accident against the high cliffs with a violence that’s shocking but lovely. Cayo Santiago is a tiny stretch of land off the eastern coastline of Puerto Rico.

 71. I blog frequently and I genuinely appreciate your content. Your article has truly peaked my interest. I will book mark your website and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 72. Hi and also thank you for creating this message. I have been researching this topic myself and am thrilled to find someone with comparable ideas. You have actually provided so much info. I can not wait to read more in the future.

 73. Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, however I truly thought you would probably have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you were not too busy searching for attention.

 74. We made the decision that it would be Puerto Rico in around 5 mins, as well as after one more ten we currently had our flight tickets scheduled:-RRB-)))) Our trip lasted 7 days as well as obviously, customarily, it was a journey on our own. We prepared our itinerary ourselves and picked the locations that seemed the most intriguing to us. In today’s message, I will certainly concentrate on practical details concerning Puerto Rico. Puerto Rico is a dependent territory of the United States uncorporated organized area on the Atlantic Ocean and also the Caribbean Sea. Consequently, tourists from the United States do not need a ticket to arrive, an US driving license is quite adequate below. The flight is thought about domestic – so when it comes to Atlanta, where the big airport terminal is split right into residential and also worldwide flights, we flew generally from the residential one. The money of Puerto Rico is, certainly, United States dollars, which was a terrific assistance for us. Additionally, US cellular networks operate generally below. And also at the same rates for telephone calls, messages and network – a blessing, particularly when it concerns the Internet! Specifically considering that the wifi in many locations in Puerto Rico was so bad. The main languages are Spanish and English – but the substantial majority of citizens speak instead the former. Puerto Rico lies in the damp equatorial environment zone, as well as the typical yearly temperature is around 25 degrees Celsius. The traveler period ranges from December 15 to April 15, and also exotic hefty rains frequently happen in the high season. And it became real – throughout our week-long keep it really did not rainfall only one day. Luckily, the rain, although it was putting down, came extremely quickly and after 15-20 minutes the tornado was over and also the sun was radiating once again. A fascinating truth is that, according to a study accomplished when, Puerto Ricans are the happiest nation worldwide. If this is true, it would certainly imply that the popular declaration that cash does not bring joy has a grain of fact in it. It is estimated that nearly half of the occupants of Public Relations have problem with destitution, which can be seen while traveling around the island. Given That Puerto Rico is an island, it is definitely a plane Or a ship, if you intend to connect on Public Relations throughout a cruise ship in the Caribbean. The major airport in San Juan the funding is well gotten in touch with major United States cities. From what I keep in mind, our flight from Atlanta lasted 3 hrs It is best to rent out an automobile in Puerto Rico as well as circumnavigate the island in this way. We had the opportunity to use the general public Puerto Rico transportation just as soon as, in the form of a ferry, and also if all the rest works according to similar policies, I strongly encourage this auto than aggravating Idea – it’s truly worth renting out a vehicle with a higher suspension. We did not know about it and also we decided to buy some tiny gingerbread because of the most effective price. We swiftly regretted this decision, since some edges of Puerto Rico are best discovered with a 4×4 SUV. Caribbean, an island between the Caribbean Sea and also the North Atlantic Sea, east of the Dominican Republic, purposefully located on the Mona Strait – a crucial course to the Panama Canal; San Juan is among the largest as well as best natural harbors in the Caribbean; a a great deal of little rivers and high mountains in the center of the nation ensure good watering of the nation; the south coastline is fairly completely dry; in the north, a fertile strip of coastal plains. Nobody flies to Puerto Rico to see its cool government structures. You desire fun in the sunlight. Fortunately is that Flamenco Beach will live up to your visions and after that some. Not only does it provide white sand as well as blue water that vibrates imminent, however it additionally boasts restrooms, lifeguards, food booths, beach ball webs and visitor stations where you can lease equipment for points like snorkeling and also scuba diving. Puerto Rico’s economic situation is among one of the most dynamically establishing in the Caribbean. The varied market has actually plainly exceeded agriculture as the major driving pressure of the economic situation and an income. Given that the 1950s, American firms have actually been investing greatly on the island, encouraged by duty-free accessibility to the US market as well as tax obligation breaks. The island has US base pay regulations. Sugar production lost its leading setting in agriculture to dairy products and livestock manufacturing. Tourism is commonly an essential source of income, it is estimated that Puerto Rico was gone to by virtually 5 million people in 2004. 2001-03 saw a decline in economic growth, mostly because of the US recession; in 2004-05 there was a financial development, and in 2006-07 it dropped once more. Puerto Rico is one of the most dynamically establishing Caribbean countries. The varied industry has surpassed farming as well as is now the primary income. Because the 1950s, American firms have actually been spending for the island, motivated by the duty-free exchange with the USA as well as tax obligation rewards. The island undergoes US minimum wage legislation. Sugar production lowered, as well as the dairy sector and livestock manufacturing came to be the primary source of income. Tourism has been an important income for many years. It is estimated that in 1999 Puerto Rico was gone to by 5 million visitors. The prognosis for 2000 is good, gave that the financial boom in the US and also the development trends in tourist and also construction continue. Everybody wanted a piece of the New Globe, and everyone wanted to combat to get it. No place is this more obvious than the Castillo San Felipe del Morro. Formally called La Ruta del Lechón, the Pork Highway is specifically what it seems like: a three-mile stretch of road where every dining establishment specializes in pork. One of the most prominent sort of pork is lechón, a special meal in Puerto Rico that entails spit-roasting a whole pig with a blend of sauces and seasonings. Get your blood pumping with a journey to the Toro Verde Adventure Park in main Puerto Rico. It supplies ziplines, rope training courses as well as rock climbing obstacles that are guaranteed to make you pee your trousers a little when you recognize just what you’ve obtained into! The park’s main attraction is “The Monster,” which is noted in the Guinness Publication of World Records as the longest zipline in the world. With patched roads, busy plazas and vivid residences that stack together like building blocks of yellow, blue, eco-friendly, orange and blue-green, Old San Juan is just one of one of the most vibrant areas to see in Puerto Rico. This is why areas like Isla Culebrita exist. Isla Culebrita is an uninhabited island off the coastline of eastern Puerto Rico. It’s just concerning a mile long, and accessibility is restricted to ferries as well as water taxis. Museo de Las Americas There are several galleries in Puerto Rico, yet only a handful are really concerning Puerto Rico. The Museo de Las Americas is just one of these precious places. It has artifacts, symbols and fabrics from lots of native teams that lived in Latin America before it was conquered, and it can take you on a multi-continental journey with background. If you such as to consume, Mayaguez is the city for you. It’s home to everything from fine dining establishments to open-air coffee shops with large, colorful umbrellas, so you’ll have plenty of options when your stomach starts roaring. El Yunque National Forestis Covering greater than 28,000 acres, the El Yunque National Forest is a rich, moist rainforest where thick foliage covers everything from crawling snakes to croaking tree frogs. It’s the only tropical rain forest in Puerto Rico, and visitors come from all over the Carribean to witness both its appeal and biodiversity. Located in the city of Cabo Rojo on the southernmost idea of Puerto Rico, the Los Morrillos Lighthouse is among those beautiful locations that you can only discover in the Caribbean. It’s set down in addition to white sedimentary rock cliffs that are bordered by salt marshes as well as shallows, and the waves accident versus the high cliffs with a physical violence that’s shocking yet stunning. Cayo Santiago is a little stretch of land off the eastern coastline of Puerto Rico.

 75. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my hunt for something concerning this.

 76. I just could not leave your site before suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person provide in your visitors? Is going to be again frequently in order to check up on new posts|

 77. Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after looking at some of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 78. Iím not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

 79. After checking out a number of the blog articles on your web site, I seriously like your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my website as well and let me know how you feel.

 80. It is so good to see that more people are seeking this info. I value your insight and also knowledge on it. I also wish that you will keep on blog about this subject. I will certainly be coming back to read up previous and future articles.

 81. Did you know these truths on CBD OIL and Full Spectrum CBD Hemp Oil? Cannabinoids are isolated from hemp using supercritical CO2 extraction. Thanks to modern technology, the resulting service is tidy, free of unneeded waxes and heavy metals, naturally present in the plant, and the sucked liquid has a normal, oily consistency. CBD oil consists of cannabidiol as a base component and might contain just trace quantities of tetrahydroxycannabidiol (THC). Functions as a memory enhancer, improving concentration and coordination of movements, removing swelling and persistent infections. It enhances the conduction of stimuli in the course of autoimmune illness (several sclerosis, amyotrophic sclerosis). It is suggested by medical professionals and pharmacists as an antioxidant and compound that obstructs the action of proinflammatory cytokines (proteins), e.g. in Crohn’s disease or ulcerative intestine. RSO oil has a low CBD content, while high THC. The synergistic (enhancing) action of CBD and THC relative to each other is used here. Both cannabinoids can do much more together than when utilized separately. Both cannabis oil type CBD and RSO likewise contain other cannabinoids, such as cannabichromene (CBC) and cannabigerol (CBG). The secret is not, nevertheless, that CBD typically has a structure expanded to include flavones, flavonoids, terpenes, terpenoids, amino acids and omega acids. The distinction is mainly due to motives guiding humanity to use one or the other product. CBD medical marijuana oil is a rather helpful blend of cannabinoids, designed to safeguard against 21st century illness. It’s finest to utilize all of these compounds together, as nature developed them and confined in cannabis inflorescences. Oil of marijuana in a kind of pastime APR contains small amounts of CBD, balanced by the existence of THC. – Modern scientific research study reveals that CBD + THC cope with serious autoimmune illness, while CBC or CBG show minimal activity in the existence of both compounds, simply like terpenes, flavones or flavonoids, for that reason their material in the service appears to be unnecessary. In addition, the marijuana stress from which THC and CBD are obtained include minimal amounts of other cannabinoids. Cannabis oil has currently marked a new period in which male ceased to fear what is unknown, and began to rediscover what our forefathers had already noticed and use the significant capacity, initially glimpse, a little unusual relationships, associated mainly with pathology. Medical cannabis, contrary to its name, does not suggest fermented female inflorescences and leaves including psychoactive substances coiled in so-called “Joints”, however a helpful oil without psychoactive THC. A basic person, after taking doses of medicinal marijuana and achieving the suitable state of cannabinoids in the blood, can delight in increased immunity, reduced susceptibility to cancer, postponed aging and minimized risk of stroke or cardiovascular disease. CBD oil consists of cannabidiol as a base component and might consist of just trace amounts of tetrahydroxycannabidiol (THC). RSO oil has a low CBD content, while high THC. Both cannabis oil type CBD and RSO likewise include other cannabinoids, such as cannabichromene (CBC) and cannabigerol (CBG). CBD medical marijuana oil is a rather useful mix of cannabinoids, created to protect versus 21st century illness. Oil of marijuana in a kind of pastime APR contains little amounts of CBD, balanced by the presence of THC.

 82. My partner and I stumbled over here by a different web
  address and thought I might as well check things out.

  I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to going over your web page yet again.

 83. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t understand why I am unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 84. Howdy! I simply wish to give you a big thumbs up for your great info you’ve got right here on this post. I’ll be coming back to your website for more soon.

 85. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little research on this. And he in fact ordered me lunch because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this subject here on your internet site.

 86. I’m curious to find out what blog platform you happen to be using? I’m experiencing some minor security issues with my latest blog and I’d like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?|

 87. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and energy to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 88. Did you understand these realities on CBD OIL and Full Spectrum CBD Hemp Oil? Cannabinoids are isolated from hemp using supercritical CO2 extraction. Thanks to contemporary innovation, the resulting service is clean, without unneeded waxes and heavy metals, naturally present in the plant, and the drawn liquid has a typical, oily consistency. CBD oil consists of cannabidiol as a base component and may include just trace amounts of tetrahydroxycannabidiol (THC). It is suggested by medical professionals and pharmacists as an antioxidant and substance that obstructs the action of proinflammatory cytokines (proteins), e.g. in Crohn’s illness or ulcerative intestine. RSO oil has a low CBD content, while high THC. The synergistic (enhancing) action of CBD and THC relative to each other is utilized here. Both cannabinoids can do much more together than when utilized individually. Both marijuana oil type CBD and RSO also contain other cannabinoids, such as cannabichromene (CBC) and cannabigerol (CBG). The trick is not, nevertheless, that CBD often has a structure broadened to consist of flavones, flavonoids, terpenes, terpenoids, amino acids and omega acids. The difference is primarily due to motives directing mankind to utilize one or the other product. CBD medical cannabis oil is a rather advantageous mix of cannabinoids, created to protect against 21st century illness. It’s finest to utilize all of these substances together, as nature created them and enclosed in marijuana inflorescences. It turns out that cannabidiol enhances the effects of cannabichromene (CBC) and cannabigerol (CBG), and flavones or flavonoids improve the absorption of these compounds. Omega-6 and omega-3 highly nourish the body and do not allow to alter, which speed up the aging procedure of the organism and enhance the development of cancer. Oil of marijuana in a type of pastime APR includes small amounts of CBD, balanced by the existence of THC. Makers focus on the synergistic effect of one compound relative to the other, while abandoning the presence of CBC and CBG. Why such a decision? – Modern clinical research study reveals that CBD + THC handle serious autoimmune illness, while CBC or CBG reveal very little activity in the existence of both substances, similar to flavones, terpenes or flavonoids, therefore their content in the solution appears to be unneeded. In addition, the cannabis pressure from which THC and CBD are obtained consist of minimal amounts of other cannabinoids. RSO oil is totally illegal in Poland, which is why it can not be acquired in any lawfully operating shop on the marketplace. Obviously, there are a number of amateur approaches for obtaining it, but it’s great to understand that substances gotten artificially in house labs are uncertain, untried, and the effect unknown. The solvent for the production of home RSO is usually gasoline, alcohol and even kerosene, which instead of treating, toxin. Alcohols and their like hinder cannabinoids, therefore in reality, they do not bring anything new to the medical world. Marijuana oil has actually already marked a brand-new age in which man ceased to fear what is unidentified, and began to find what our ancestors had currently observed and utilize the substantial capacity, initially glimpse, a little unusual relationships, associated mainly with pathology. Medical marijuana, contrary to its name, does not indicate fermented female inflorescences and leaves including psychedelic compounds coiled in so-called “Joints”, but a beneficial oil without psychedelic THC. A basic individual, after taking doses of medical marijuana and attaining the appropriate state of cannabinoids in the blood, can enjoy increased immunity, decreased susceptibility to cancer, delayed aging and reduced danger of stroke or heart attack. CBD oil includes cannabidiol as a base ingredient and may consist of only trace amounts of tetrahydroxycannabidiol (THC). RSO oil has a low CBD content, while high THC. Both cannabis oil type CBD and RSO likewise include other cannabinoids, such as cannabichromene (CBC) and cannabigerol (CBG). CBD medical marijuana oil is a rather beneficial blend of cannabinoids, created to secure versus 21st century disease. Oil of cannabis in a kind of pastime APR consists of little quantities of CBD, balanced by the existence of THC.

 89. After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Many thanks!

 90. Hello! I could have sworn I’ve visited this website before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 91. Did you understand these realities on CBD OIL and Full Spectrum CBD Hemp Oil? Cannabinoids are separated from hemp utilizing supercritical CO2 extraction. Thanks to modern innovation, the resulting service is clean, without heavy metals and unneeded waxes, naturally present in the plant, and the sucked liquid has a typical, oily consistency. CBD oil contains cannabidiol as a base ingredient and might contain just trace quantities of tetrahydroxycannabidiol (THC). It is recommended by medical professionals and pharmacists as an antioxidant and compound that obstructs the action of proinflammatory cytokines (proteins), e.g. in Crohn’s disease or ulcerative intestine. RSO oil has a low CBD material, while high THC. Of course, the essential task of RSO is to trigger a psychedelic result, although it can likewise stimulate “ill” brain structures. It is worth understanding that supplements of this type is mostly utilized by individuals to whom standard therapy does not bring relief in illness. The synergistic (enhancing) action of CBD and THC relative to each other is used here. Both cannabinoids can do a lot more together than when utilized individually. In addition, they jointly promote the department of inactive afferent neuron, nourish the fatty envelope of the nerves, and prevent myelin inflammation that triggers loss of function in some autoimmune diseases. There are likewise stories where cannabis in its natural kind softened spasticity, minimized the frequency of convulsions and seizures, and reduced unpleasant scrapie in Parkinson’s illness. This is where the idea of getting RSO, planned only for chronically ill people, originated . Both marijuana oil type CBD and RSO likewise include other cannabinoids, such as cannabichromene (CBC) and cannabigerol (CBG). The trick is not, however, that CBD frequently has actually a composition expanded to include flavones, flavonoids, terpenes, terpenoids, amino acids and omega acids. The difference is mainly due to motives assisting humanity to utilize one or the other product. CBD medical marijuana oil is a rather helpful blend of cannabinoids, created to safeguard against 21st century disease. It’s finest to use all of these compounds together, as nature produced them and enclosed in cannabis inflorescences. Oil of cannabis in a kind of hobby APR consists of small amounts of CBD, balanced by the existence of THC. – Modern clinical research study shows that CBD + THC cope with major autoimmune illness, while CBC or CBG reveal minimal activity in the presence of both substances, just like flavones, terpenes or flavonoids, for that reason their material in the option seems to be unnecessary. In addition, the marijuana stress from which THC and CBD are derived consist of minimal quantities of other cannabinoids. Marijuana oil has already marked a new age in which guy stopped to fear what is unknown, and began to find what our ancestors had currently seen and utilize the significant potential, initially glance, a little unusual relationships, associated mainly with pathology. Medical cannabis, contrary to its name, does not mean fermented female inflorescences and leaves consisting of psychedelic compounds coiled in so-called “Joints”, but an advantageous oil without psychoactive THC. A basic person, after taking dosages of medical marijuana and accomplishing the proper state of cannabinoids in the blood, can delight in increased immunity, reduced susceptibility to cancer, postponed aging and minimized danger of stroke or cardiac arrest. CBD oil includes cannabidiol as a base component and may consist of just trace quantities of tetrahydroxycannabidiol (THC). RSO oil has a low CBD content, while high THC. Both cannabis oil type CBD and RSO also consist of other cannabinoids, such as cannabichromene (CBC) and cannabigerol (CBG). CBD medical cannabis oil is a rather useful mix of cannabinoids, designed to secure versus 21st century disease. Oil of cannabis in a kind of pastime APR contains little quantities of CBD, stabilized by the presence of THC.

 92. hi!,I really like your writing very so much! share we keep in touch extra about your article on AOL? I require a specialist in this space to solve my problem. May be that’s you! Taking a look forward to look you. |

 93. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something that not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy I found this during my hunt for something regarding this.

 94. This is the perfect site for anybody who would like to find out about this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been written about for ages. Wonderful stuff, just wonderful!

 95. Hi there, I think your web site could possibly be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, excellent website!

 96. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 97. After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Many thanks!

 98. After going over a handful of the articles on your blog, I seriously like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please visit my web site too and tell me your opinion.

 99. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to search out somebody with some unique thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is something that’s wanted on the net, someone with somewhat originality. useful job for bringing something new to the web!

 100. After looking into a few of the blog posts on your blog, I honestly appreciate your technique of blogging. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site too and tell me how you feel.

 101. You have made some really good points there. I checked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 102. I truly love your website.. Excellent colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own blog and want to learn where you got this from or what the theme is named. Thanks!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here