Skip to content Skip to footer

10 เส้นทาง ล้างใจ ไปกินเจ พร้อมกำหนดการแต่ละศาลเจ้าในเมืองตรัง ปี 2562

จังหวัดตรัง มีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะ การกินเจที่นี่เลยจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ และบรรยากาศครึกครื้นอบอวลไปด้วยแรงศรัทธา ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้จะจัดขึ้นช่วง 28 ก.ย. – 7 ต.ค และมีหลากหลายศาลเจ้าที่จัดงาน เราได้นำกำหนดการของแต่ละศาลเจ้ามาฝากกันครับ

กำหนดการออกโปรดสาธุชนของแต่ละศาล

รายละเอียดศาล

ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย | ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม | ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว | ศาลเจ้าพ่อเสือ | ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้วเกง | ศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง ท้ายพรุ | ศาลเจ้าโป้ฮกเก็ง ปุ้นเถ่ากง วังตอ | ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง | ศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ และศาลเจ้าแม่กวนอิมห้วยยอด| ศาลเจ้าต้าวโบ้เกงหลี่เซี่ยนต๋อง กันตัง

ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย

ศาลเก่าแก่และสืบต่อประเพณีกินผักอย่างเคร่งครัด (หอดารากำเนิด)

องค์ศักดิ์สิทธิ์: องค์พระกิ้วอ๋องไต่เต่

ประวัติโดยย่อ

เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของจังหวัดตรัง ซึ่งได้สืบทอดเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักมายาวนาน 200 ปี ชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระกินผัก” เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนตั้งแต่สมัยเป็นชุมชนท่าจีน ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ก่อตั้งเป็นศาสนสถานอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2447 ทั้งยังเป็นศาลเจ้าแห่งเดียวที่มีรูปเคารพเทพนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ พร้อมองค์เต่าหมู่และพรหมปาริสัชชะ รวม 12 รูป ที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดของภาคใต้

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
ตอนเช้ายกเสาธง
ตอนเย็น พิธีอันเชิญพระเง็กเซียนฮ่องเต้ พระกิวอ่องไต่เต่ เข้าสู่โรงพิธี

29 ก.ย. 2562
06.00 น. สวดมนต์บูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง 9
09.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.00 น. ถวายไทยทาน
16.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
19.00 น. สวดมนต์บูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง 9
20.30 น. พิธีเดินเวียนธูปสะเดาะเคราะห์
21.00 น. พิธีล้างเค่ว
(ลำดับพิธีนี้มีทุกวันตลอดงาน)

30 ก.ย. 2562
09.00 น. ขบวนแห่พระออกไปโปรดสาธุชน อำเภอกันตัง จ.ตรัง
20.00 น. พิธีเวียนธูปสะเดาะห์เคราะห์

1 ต.ค. 2562
20.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เสร็จแล้วจะมีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์
21.00 น. พิธีล้างเค่ว

2 ต.ค. 2562
09.00 น. ขบวนแห่พระออก โปรดสาธุชน บริเวณตลาดย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว, ตลาดทุ่งยาว และตลาดท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
21.00 น. พิธีเวียนธูปสะเดาะห์เคราะห์

3 ต.ค. 2562
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน 12 รูป
18.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
20.00 น. พิธีโปรยดอกไม้ เสร็จแล้วจะมีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์
21.00 น. พิธีล้างเค่ว

4 ต.ค. 2562
09.00 น. ขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชน บริเวณตลาดทับเที่ยง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
17.00 น. พิธีลอยกระทง ณ ริมแม่น้ำตรัง (บ้านท่าจีน ต.ทับเที่ยง)
17.30 น. ยกธงประกาศแผ่กุศล อัญเชิญวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มารับผลบุญที่ลูกหลานและญาติมิตรแผ่เมตตาอุทิศให้และฟังพระธรรมเทศนา
19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แล้วมีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์ จากนั้นเป็นพิธีนำวิญญาณผ่านเจดีย์ และสระดอกบัว

5 ต.ค. 2562
18.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
21.00 น. พิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์

6 ต.ค. 2562
11.00 น. อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นประธาน เชิญวิญญาณที่ไร้ญาติรับส่วนบุญแล้วมีพิธีทิ้งกระจาด เสร็จแล้วทำพิธีส่งภูเขาเงิน ภูเขาทอง
20.00 น. มีพิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์

7 ต.ค. 2562
09.00 น. อ่านรายชื่อผู้มีจิตศรัทธา ถวายเครื่องทรง และส่งพระเง็กเซียนฮ่องเต้ กลับสรวงสวรรค์
19.00 น. มีพิธีสะเดาะเคราะห์ เสร็จแล้วทำพิธีส่ง พระกิวอ๋องไต่เต่ทางทะเล

ความเชื่อและศรัทธา

เชื่อในการบนบาน ไต่ถามเรื่องดวงชะตาชีวิต การเกิดดับ การต่ออายุ และคดีความต่างๆ

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการเวลา 06.00 -17.00 น.
169 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร 0-7521-0701, 08-6941-7265 (โกอ้น)

พิกัด
7.560589, 99.599098
https://goo.gl/maps/jvL9NHHM6PeT6Lpd8

ข้อควรรู้

 • แท่นบูชาด้านซ้ายเป็นองค์”พระปักเต้าแชกุน”เป็นเทพเจ้าแห่งความตายมีหน้าที่
  ดูแล “บัญชีรายชื่อผู้ที่สิ้นอายุ” ให้เป็นไปตามมติของสวรรค์ การกราบไหว้ขอพร
  ต้องใช้ธูป 7 ดอก จะได้รับอนิสงค์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยอันตราย
 • แท่นด้านขวาเป็นองค์ “พระหน่ำเต้าแซกุน”เทพหน้าแดง สวมชุดแดงเป็น
  เทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายใต้ มีหน้าที่ดูแล “บัญชีคนป็น” เป็นเทพแห่งกำเนิด
  ชีวิตมนุษย์ คู่แต่งงานนิยมมาขอพรขอบุตร การกราบไหว้ต้องใช้รูป 6 ดอก

ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม

องค์พระผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมี

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล : องค์เจ้าพ่อหมื่นราม

ประวัติโดยย่อ

เป็นศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดประเพณีถือศีลกินผักเป็นประจำทุกปี
ประชาชนมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เจ้าพ่อหมื่นรามว่าเป็นผู้ประทานพร
ให้การทำกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองมีองค์โป้เซ้งเป็นเทพแห่งการแพทย์และสมุนไพรจีน
เป็นเทพประจำศาลเจ้า ผู้มาเยี่ยมเยือนกราบไหว้มักจะบนบานศาลกล่าวในเรื่อง
สุขภาพพลานามัย ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันทาง
ศาลเจ้าฯ ยังเปิดให้บริการอบสมุนไพรแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อใช้รักษาอาการป่วย
และอาการบาดเจ็บอีกด้วย

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
07.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์พิธยกเสาเต็งกอ จากนั้นศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทำพิธีอัญเชิญเง็กอ้วงเสี่ยงตี่ และองค์ท่านกิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว

29 ก.ย. 2562
19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำพิธีจุดเทียนชัยบูชาพระประจำวัน
20.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทำพิธีเวียนธูป เวียนเทียน (พิธีนี้มีทุกคืน)

2 ต.ค. 2562
14.00 น. คณะกรรมการทำพิธีอันเชิญ “องค์กิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว” และองค์พระ ออกเยี่ยมเยียนลูกหลาน ตลาดทับเที่ยง ขอให้ผู้มีจิตศรัทธา โปรดตั้งโต๊ะบูชารับเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่านตลอดไป

3, 5, 7 ต.ค. 2562
19.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ ทำพิธีเสริมดวงชะตาชีวิตแก่ผู้ที่เกิดในปี มะเส็ง, กุน, วอก, ขาล บูชาพระประจำวันเกิด และข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ เพื่อความสุข ความเจริญ พิธีดังกล่าวมีกำหนด 3 คืน หวังว่าท่านที่เกิดในนามปีดังกล่าว คงจะเข้าร่วมพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะพิธีนี้ท่านที่ไม่ได้ถือศีลกินเจก็ร่วมพิธีได้

4 ต.ค. 2562
08.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ พร้อมกันแผ่กุศลเมตตาแก่สัตว์ ปล่อยนก ปล่อยเต่า เป็นต้น
13.00 น. คณะกรรมการทำพิธีอัญเชิญ “กิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว” และศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ ออกเยี่ยมลูกหลานรอบ ตลาด อ.กันตัง ขอให้ผู้มีจิตศรัทธา โปรดตั้งโต๊ะบูชารับ และทำ พิธีลอยกระทง ที่ปากอ่าวแม่น้ำกันตัง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่านตลอดไป
20.00 น. ศักดิ์สิทธิ์ทำพิธี เวียนธูป เวียนเทียน และบูชาพระประจำวันเกิดแก่ลูกหลาน

7 ต.ค. 2562
06.30 น. ท่านเจ้าคุณประสิทธิโสภณ เป็นประธานรับบิณฑบาตของแห้ง ที่หน้าศาลเจ้าพ่อหมื่นรามฯ พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก 99 รูป รับบิณฑบาตจากท่านหากท่านมีความประสงค์จะร่วมใส่บาตร ทางศาลเจ้าพ่อหมื่นรามยังได้จัดของแห้งไว้คอยบริการอีกด้วย
07.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำ แผ่กุศล
12.30 น. ท่านเจ้าคุณประสิทธิโสภณ ทำพิธีแผ่เมตตาบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทำพิธีให้ลูกหลานไหว้บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติมิตร ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีโปรยทานทิ้งกระจาด เพื่อแผ่บารมีกุศลจิต อันประเสิรฐต่อไปในภายหน้า

พิกัด

7.553812, 99.611918
https://goo.gl/maps/wC4s3xZvjdHfjUyk9

ความเชื่อและศรัทธา

ขอพรให้ธุรกิจการค้าประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการเวลา 06.00 -17.00 น.
ถนนรัษฏา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
08-3032-8361

ข้อควรรู้

องค์เจ้าพ่อหมื่นรามเทพผู้สูงสงด้วยบารมีได้ประทับทรงนายฮวด ท่านได้
ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น รักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือกลุ่มคณะต่างๆ ใน
การสร้างศาลเจ้า บำเพ็ญทานบารมี สร้างวัดโรงเรียนและสะพานตลอดจน
แผ่เมดตา แจกน้ำ อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
จนส่งผลให้มีผู้มีจิตศรัทธามอบกายถวายจิตเป็นลูกหลานของเจ้าพ่อหมื่นราม
จำนวนมาก

ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว

ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล : องค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้ว

ประวัติโดยย่อ

ก่อตั้งขั้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งใน๘ระนั้นตั้งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหมื่นรามในตัวเมืองตรัง ต่อมาย้ายศาลเจ้าใหม่ไปอยู่ที่หน้าวัดควนขัน ในตำบลทับเที่ยง เมื่อ พ.ศ. 2552 ประชาชนที่มีความศรัทธาในองค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้วมักจะมากราบไหว้ขอพร บนบานเรื่องต่างๆ เมื่อสำเร็จตามความประสงค์ก็จะนำกล้วยมาถวาย นอกจากนี้ยังมีการประทับทรงโดยจะทำพิธีอัญเชิญองค์ไต่เสี่ยฮุดโจ้วมาประทับ เพื่อช่วยเหลือตามที่ศรัทธาร้องขอความช่วยเหลือ (มีประทับทรงทุกวันยกเว้นพุธ)

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
09.39 น. พิธียกเอาเต็งโก
23.00 น. พิธีรับองค์กิ่วอ๋องฮุดโจ้ว

29 ก.ย. 2562
20.00 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีเคี่ยวน้ำมัน

30 ก.ย. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีลุยกระเบื้อง

1 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีไต่บันไดมีด

2 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธีล้างเค่ว ล้างอาวุธ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์

3 ต.ค. 2562
07.29 น. องค์ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้วออกเยี่ยมลูกหลาน ควนขัน โคกยูง โคกหล่อ โลตัส ทุ่งค่าย ย่านตาขาว สุโสะ ท่าข้าม ทุ่งยาว แหลมสอม กะช่อง นาโยง

4 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีลุยไฟ

5 ต.ค. 2562
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลูกหลานพบองค์ศักดิ์สิทธิ์พิธีล้างเค่ว ล้างอาวุธ

6 ต.ค.
13.00 น. องค์ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าไต่เชี่ยฮุดโจ้วออกเยี่ยมลูกหลานในตลาดทับเที่ยง

7 ต.ค. 2562
9.00 น. พิธีส่งพระ
20.09 น. พิธีเวียนเทียนข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งเรือพระเคราะห์
23.00 น. พิธีส่งองค์กิ่วอ๋องฮุดโจ้ว

พิกัด

7.561498, 99.633706
https://goo.gl/maps/9AM8pSAPy1G43CVe7

ความเชื่อและศรัทธา

 • ให้คำแนะนำในเรื่องการตั้งหิ้งพระ การตั้งศาลเจ้า
 • ช่วยเหลือเรื่องการปิดกิจการร้านค้า การเจิมรถใหม่
 • คุ้มครอง ป้องกัน และแก้คุณไสย

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการเวลา 06.00-17.00 น.
ตรงข้ามวัดควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
โทร 08-2814-2288

ศาลเจ้าพ่อเสือ

เทพแห่งการปราบหมู่มาร

องค์ศักดิ์สิทธิ์ : องค์เจ้าพ่อเสือ

ประวัติโดยย่อ

ศาลเจ้าพ่อเสือจังหวัดตรังได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2541 โดยลูกหลานผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อให้ลูกหลานและผู้มีจิตศรัทธในเขตจังหวัตตรัง และจังหวัตใกล้
เคียงทั่วไปที่มีจิตศรัทธาได้มีที่สักกระบูชาเข้าพ่อเสือ และประกอบในพิธิการห่างๆเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
09.19 ทำพิธียกเสาเต็งโก
กลางวัน พิธีอัญเชิญองค์ท่านเง็กฮ้วงเซี่ยงตี่
กลางคืน พิธีอัญเชิญองค์ท่านกิ๋วฮ้วงฮุดโจ้ว

2 ต.ค. 2562
20.00 น. พิธีเวียนธูปเวียนเทียน ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลอดประตูไฟ

4 ต.ค. 2562
20.00 น. พิธีเวียนธูปเวียนเทียน ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลอดประตูไฟ หลังจากนั้น ทำพิธีล้างเค่ว

5 ต.ค. 2562
15.00 น. อัญเชิญองค์ท่านกิ๋วฮ้วงฮุดโจ้ว ออกเยี่ยมเยียนลูกหลานรอบตลาดเทศบาลเมืองตรัง
ตอนกลางคืน ทำพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ณ แม่น้ำตรัง

6 ต.ค. 2562
14.45 น. พิธีทิ้งกระจาด
ตอนกลางคืน พิธีเวียนเทียน ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ ลอดประตูไฟ

7 ต.ค. 2562
ตอนกลางวัน ทำพิธีส่งองค์เง็กฮ้วงเซี่ยงตี่
20.00 น. ทำพิธีเวียนธูปเวียนเทียน
ตอนกลางคืน ทำพิธีส่งองค์ท่านกิ๋วฮ้วงฮุดโจ้ว

พิกัด

7.553060, 99.607165
https://goo.gl/maps/dTMjNBoNLYCzrRgN8

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอเรื่องสุขภาพ รักษาป่วยไข้
 • ค้าขาย ร่ำรวย

ที่อยู่ติดต่อ
เปิด 06.00 – 18.00 น.
31 ถ.ควนวิเศษ ซ.ศาลเจ้าพ่อเสือ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์ 0620623091, 084 -6268089

ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้วเกง

จอมทัพตระกูลฮู้

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล :จู เฮ้ง หลี

ประวัติโดยย่อ

ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง (ส่ามอ๋องฮู้) เป็นศาลเล็กๆตั้งอยู่ถนนเพลินพิทักษ์ (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประเพณีถือศีลกินเจมาตั้งแต่โบราณจนเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมีคนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเป็นจำนวนมาก เพื่อชมและร่วมพิธีถือศีลกินเจ สืบเนื่องมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินใน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นจำนวนมาก ด้วยนายท่ามลุ้ง ( ชื่อที่โรงพระท่ามกงเยี้ยตั้งให้ตอนเด็ก ) ได้ไปอยู่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาหลายปีได้เข้าร่วม ประเพณีถือศีลกินเจ หรือ พิธีกรรมกินผักที่ศักดิ์สิทธิ์ของ ( ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เกง และศาลเจ้าบางเหนียว ) จึงเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จึงได้อันเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ส่ามฮู้อ๋องเอี๋ย ) มาประกอบพิธีถือศีลกินเจในจังหวัดตรัง คำว่า ส่ามฮู้อ๋องเอี๋ย หมายถึงองค์เทพสามองค์ (พระสามตระกูล) ส่ามฮู้ฮ๋องเอี๋ยหรือส่ามฮ๋องฮู้ในที่นี้หมายถึงองค์ศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระแซ่จู 1 (จูฮู้อ๋องเอี๋ย)องค์ศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระแซ่หลี 1 (หลีฮู้อ๋องเอี๋ย) องค์ศักดิ์สิทธิ์หรือองค์พระแซ่เฮง 1 (เฮงฮู้อ๋องเอี๋ย)และมีพี่น้องร่วม สาบาน360องค์สำหรับ พิธีกรรมของจังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ตมีความความแตกต่างกันเล็กน้อยเกือบจะเหมือนกันก็ว่าได้ และศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง(อ๊ามส่ามอ๋องฮู้ )มีวัตถุประสงค์หลักคือจัดงานประเพณี ถือศีลกินเจประจำปี(เก้าอ้วงเจ)โดยยึดแบบตามประเพณีจีนฮกเกี้ยนโบราณได้มีประชาชนเข้าร่วมพิธีกรรมมากขึ้นทุกปีมีองค์ “ จูฮู้อ๋องเอี๋ย เฮงฮู้อ๋องเอี๋ย หลีฮู้อ๋องเอี๋ย”องค์มหาเทพก่องเต็กจุนอ๋อง(โก๊ยเซ่งอ๋อง)เป็นพระประธานนอกจากนี้ภายในตั๋วยังมีพระอ๋องเอี๋ยอีกหลายองค์และองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ยุวเทพท่ามกงเยี้ย องค์เทพเฮี่ยงเทียนเสี่ยงตี่ (ตั่วเหล่าเอี๊ย) องค์ไท่เซ่งโล้กุน องค์เฉ่งจุ้ยจ้อซือองค์เทพกวนอู องค์เทพนาจา นอกจากนี้ยังมี ปรมาจารย์ซินแสต่องเอ็ก และองค์เทพอื่นๆ ถือเป็นศาลเจ้าเล็กๆศาลเจ้าหนึ่งในจังหวัดตรัง ได้ ให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านและครอบครัว และ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอีกด้วย.

กำหนดการ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
07.00 น. ยกเสาเต็งกอ
22.09 น. พิธีเฉี้ย หยกอ๋องซ่งเต่
23.09 น. พิธีเฉี้ย กิ้วอ๋องไต่เต่

29 ก.ย. 2562
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี

30 ก.ย. 2562
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
22.49 น. พิธีล้างเค่วและตั๋วเหรียญ

1 ต.ค. 2562
09.39 น. แห่พระหน้าโรงแรมเรือ ไปทางกระพังสุรินทร์ ตลาดกองทุน สังขวิทย์ และหลังจวนผู้ว่าฯ

2 ต.ค. 2562
17.09 น. พิธีโกกุน
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
21.09 น. พิธีล้างเค่ว และตั๋วเหรียญ

3 ต.ค. 2562
08.39 น. พิธีอิ้วเก้ง แห่พระรอบตลาดทับเที่ยง
21.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี

4 ต.ค. 2562
17.09 น. พิธีโกกุน
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
21.09 น. พิธีล้างเค่ว และตั๋วเหรียญ

5 ต.ค. 2562
08.39 น. พิธีอิ้วเก้ง แห่พระไป นาตาล่วง คลองเต็ง ลำภูรา และห้วยยอด
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี

6 ต.ค. 2562
17.09 น. พิธีโกกุน
20.09 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์เสริมบารมี
21.35 น. พิธีลุยไฟ

7 ต.ค. 2562
14.39 น. พิธีส่ง องค์หยกอ๋องซ่งเต่
23.49 น. พิธีส่ง องค์กิ้วอ๋องไต่เต่

พิกัด

7.565846, 99.616159
https://goo.gl/maps/NPzkYnTztyrao5Fs7

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอเรื่องประสบความสำเร็จด้านการงาน
 • แคล้วคลาดปลอดภัย

ที่อยู่ติดต่อ

เปิด 7.00 น. – 18.00 น.
ที่อยู่ 63 ถนนเพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย) อ.เมือง จ.ตรัง
โทร 086782349, 0661026611

ศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง ท้ายพรุ

พระหมอ หนึ่งใน สามจินหยินด้านการแพทย์

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล: องค์พระ โป้เซ้งไต่เต่ 保生大帝(ไต่เต่เอี๋ย),หงอจินหยิน

ประวัติโดยย่อ

เดิมมีชาวจีนอพยพมาจากเมืองจ่วนจิว มณฑลฮกเกี้ยน มาตั้งรกรากอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังในปัจจุบัน ได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกตนเคารพนับถือติดตัวมาด้วย เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งนั้นก็คือพระหมอโป้เซ้งไต่เต่ ในแต่ละปี ชาวจีนฮกเกี้ยนกลุ่มนี้ก็จะชักชวนกันมาร่วมกันทำพิธีสักการะบูชาในวันเกิดของพระโป้เซ้งไต่เต่ ซึ่งตรงกับเดือน 3 ขึ้น 15 คำ่ นับตามจันทรคติปฎิทินจีน จึงเกิดเป็นสมาคมย่อยๆขึ้น โดยเอาชื่อท้องถิ่นเดิมที่อพยพมาตั้งขึ้นเป็นชื่อเรียกว่า “ จ่วนเส่งเซี่ย “ ซึ่งเหตุการณ์นี้มีมาก่อน ปี พ.ศ. 2445 ต่อมาในปี พ.ศ.2478 สมาชิกกลุ่มเดิมได้รวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมต่งเซี่ยนเซี่ย” ซึ่งมีความหมายว่า กลุ่มที่ร่วมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอันเป็นกุศล โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านฌาปนกิจและการกุศลอื่นๆ

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปี 2491 ด้วยความผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจทำให้สมาคมต่งเซี่ยนเซี่ย เปลี่ยนชื่อมาเป็น สมาคมฮกเกี้ยน จวบจนถึงปัจจุบัน

การก่อสร้างศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง แห่งนี้ เริ่มต้นมาจาก เมื่อไม่ต่ำกว่า 80 ปีมาแล้ว มีชาวฮกเกี้ยนชื่อ “ซออาถ้อ” เข้ามาทำสวนพริกไทย ในเมืองตรัง ได้เกิดล้มป่วยลงกะทันหัน รักษาอย่างไรอาการก็มิดีขึ้น อยู่มาวันหนึ่งได้ฝันว่า มีเด็กจีนผมจุก เข้ามาจูงมือถึงเตียงนอนที่บ้าน จูงมือตนไปไหว้พระขอยาจากพระโป้เซ้งไต่เต่ รุ่งเช้าตนก็ตกใจตื่น จึงได้ลองทำตามความฝัน ผู้ป่วยจึงได้ไปที่สมาคมจ่วนเส่งเซี่ย ซึ่งมีแท่นบูชากิมซิ้นพระโป้เซ้งไต่เต่อยู่ เขาได้เอาเงินจากตู้บริจาคของพระ ไปเจียดยามารักษาตัว ผ่านไปสักระยะอาการป่วยก็หายไป ซออาถ้อ จึงได้แสดงเจตนารมณ์ไว้กับกรรมการของสมาคมจ่วนเส่งเซี่ย ว่าหากตนเองเสียชีวิต จะขอมอบที่ดินของเขาให้เป็นของพระโป้เซ้งไต่เต่ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ ซึ่งก็คือมี่ตั้งศาลเจ้าโป้เซ้งเก็ง และโรงอบยาสมุนไพร (สูตรพระโป้เซ้ง) ในปัจจุบัน

กำหนดการ
28 ก.ย. 2562
09.30 น. พิธียกเสาเต็งโก
21.00 น. พิธีเฉี้ยถี่กง (รับพระ)

29 ก.ย. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

30 ก.ย. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

1 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีโข้กุน
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
21.30 น. พิธีเคี่ยวน้ำมันว่านสมุนไพร

2 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
21.30 น. พิธีเคี่ยวน้ำมันว่านสมุนไพร

3 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

4 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีโข้กุน
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
22.00 น. พิธีลุยไฟ

5 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

6 ต.ค. 2562
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา

7 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีโข้กุน
20.00 น. เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา
22.00 น. พิธีส่งพระ


พิกัด

7.549800, 99.616332

https://goo.gl/maps/A7wdkwu65CNGdX727

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอพรให้สุขภาพแข็งแรง
 • ขอพร แล้วรักษาโรคด้วยการอบยาสมุนไพร ที่โรงอบข้างๆศาลเจ้าโป้เซ้ง
 • ขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการเรียนการสอบ
 • ขอเรื่องการเงิน โชคลาภ

ที่อยู่ติดต่อ
เปิดทำการ 7.000- 18.00น.
99/14 ถนนรัษฏา ซอยข้างสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ต. ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
สมาคมฮกเกี้ยน จ.ตรัง โทร…075218601

ศาลเจ้าโป้ฮกเก็ง ปุ้นเถ่ากง วังตอ

เทพประจำถิ่นวังตอ “แรกเท้าเหยียบดิน ต้องนับถือ ปุ้นเถ่ากง”

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล:ปุ้นเถ่ากง

ประวัติโดยย่อ

ศาลเจ้าโป้ฮกเก็ง ตั้งอยู่บ้านวังตอ จ.ตรัง เป็นศาลเจ้าจีนขนาดเล็ก จากคำบอกเล่าของ นายเตียวเกี้ยนอิ่น หรือ อ.เขียนอิน ฝันเซียน กล่าวว่าปู่ของท่านคือ นายเตียวเอี่ยนสู่ ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพซึ่งเป็นผู้นำมนตร์เชิญพระต้นฉบับมาจากเมืองจีนและเคยเป็นฮวดซูประจำศาลเจ้าแห่งนี้ ในช่วงที่ยังมีชีวิตได้บอกกล่าวต่อ นายเตียวเต็กหลิว อดีตฮวดซูประจำศาลเจ้า ซึ่งเป็นบุตรชายของตนเองหรือบิดาของท่านว่า เมื่อท่านเดินทางอพยพมาถึงเมืองตรังในปีพุทธศักราช 2425 ครั้งนั้นปรากฏมีศาลเจ้าดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว ศาลเจ้าจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2414 ซึ่งก่อนหน้าจัดสร้างศาลเจ้าก็มีผู้นำมาบูชาอยู่ภายในบ้านเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดวงจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มายังเมืองตรังจึงมีระยะเวลาต่อเนื่องนานมากกว่า 150 ปี นับเป็นศาลเจ้ารุ่นแรก 1 ในอย่างน้อย 11 แห่งของจังหวัดตรังที่มีอายุเกิน 100 ปี (ปีพุทธศักราช 2560) โดยมีชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพผู้หนึ่งล่องเรือมายังปากน้ำตรังเข้าสู่คลองน้ำเจ็ด ซึ่งสมัยก่อนลำน้ำกว้างและลึกกว่าปัจจุบันมาก ตรงจุดนี้เป็นวังน้ำลึกและมีตอไม้ขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำ เล็งเห็นว่าเป็นที่สงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิบำเพ็ญจิต ชาวจีนผู้นั้นได้อัญเชิญกิมซิ้นและเถ้าธูปปุ้นเถ่ากงจากเมืองจีนที่นำติดตัวมาบูชากราบไหว้ภายในบ้าน ต่อมารวบรวมกำลังจัดสร้างศาลเจ้าหลังแรกเป็นอาคารขนาดเล็กก่อดินหลังคามุงจากตั้งอยู่บริเวณริมน้ำ ภายหลังจึงมีชาวบ้านบริจาคที่ดินจัดสร้างเป็นอาคารศาลเจ้าไม้พื้นดินหลังคามุงจากแล้วเปลี่ยนเป็นสังกะสี ตั้งอยู่ตำแหน่งหลังอาคารศาลเจ้าเดิม ปัจจุบันยังปรากฎมีเสาไม้ของอาคารให้เห็นอยู่ เมื่ออาคารเก่าชำรุดจึงจัดสร้างอาคารหลังที่สามก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่ตำแหน่งถัดมาด้านซ้ายเป็นอาคารหลังกลางในปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2493 ได้ต่อเติมระเบียงศาลเจ้าด้านหน้า ภายหลังจึงก่อสร้างอาคารศาลเจ้ากวนอิมเพิ่มเติม ต่อมาในปีพุทธศักราช 2551 ได้ต่อเติมปีกอาคารศาลเจ้าหลักออกไปอีกทั้งสองข้าง สำหรับกิมซิ้นปุ้นเถ่ากงที่เห็นในปัจจุบันจัดสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนองค์เดิมที่ชำรุดผุพังสลายไป ความสำคัญของศาลเจ้าปุ้นเถ่ากงวังตอเป็นสถานที่พบปะศูนย์กลางของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนในเมืองตรังตั้งแต่ครั้งอดีตก่อนการจัดสร้างสมาคมฮกเกี้ยน จ.ตรัง เป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเรืองราวความศักดิ์สิทธิ์และร่างทรงรุ่นเก่ามากมายในเมืองตรัง สำหรับความหมายของโป้ฮกเก็ง คือ เป็นศาลเจ้าของปุ้นเถ่ากงที่คอยปกปักรักษาชาวจีนฮกเกี้ยนโพ้นทะเล และยังให้ความเมตตาผาสุขแด่ผู้ศรัทธากราบไหว้ทุกคน ปัจจุบันสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ดูแลรักษาโดยชาวบ้านชุมชนวังตอและผู้นับถือศรัทธาปุ้นเถ่ากง นับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยนโบราณ เป็นศาลเจ้าปุ้นเถ่ากงของชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพแห่งเดียวในตลาดทับเที่ยง นับถือปุ้นเถ่ากงเจ้าแห่งดิน ดังคติชาวจีนโพ้นทะเล แรกเท้าเหยียบดินต้องนับถือปุ้นเถ่ากง เป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนในเมืองตรัง ชาวบ้านวังตอและท้องถิ่นใกล้ไกลต่อเนื่องกันมายาวนาน ยังเป็นอีกศาสนสถานหนึ่งที่ยังคงยึดมั่นรักษาประเพณีฮกเกี้ยนโบราณมุ่งสืบทอดความศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ยั่งยืนนานตลอดไป

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
ช่วงเช้า พิธียกเสาเต็งโก สัญลักษณ์ประเพณีถือศีลกินผัก หลังจากนั้นรับพระหยกอ๋องซ่งเต๋
ช่วงค่ำ พิธีรับพระกิวอ่องไต่เต่ จากสะพานไต่ต๋องเข้าสู่ศาลเจ้าเริ่มประเพณีถือศีลกินผัก

1 ต.ค. 2562
ช่วงบ่าย พิธีโข้กุน เลี้ยงทหารรักษาศาลเจ้า
ช่วงเย็น/ค่ำ พิธีเจ่งอิ๋ว ไฟล้างเคราะห์ตามบ้านเรือน แยกถนนภายในเขตชุมชนวังตอ

4 ต.ค. 2562
ช่วงบ่าย พิธีโข้กุน เลี้ยงทหารรักษาศาลเจ้า

6 ต.ค. 2562
ช่วงเช้า พิธีจิ้นเฮี้ยว อัญเชิญควันธูปกลับสู่ศาลเจ้า สถานที่บนเขาหนองยวน ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชน ตลาดทับเที่ยง และชุมชนวังตอ ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาตั้งโต๊ะบูชากราบไหว้ต้อนรับ พระกิวอ่องไต่เต่

7 ต.ค. 2562
ช่วงเช้า พิธีส่งพระหยกอ๋องซ่งเต่ กลับสู่สรวงสวรรค์
ช่วงบ่าย พิธีโข้กุน เลี้ยงทหารรักษาศาลเจ้า
ช่วงค่ำ พิธีโก้ยหั่น ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์
ช่วงดึก พิธีส่งพระกิวอ่องไต่เต๋ กลับสู่ห้วงทะเล ณ ริมน้ำบ้านท่าจีน

พิกัด

7.543192, 99.605717
https://goo.gl/maps/bAeWPTuuAC1c3UiSA

ความเชื่อและศรัทธา

 • การสร้างบ้านเรือน
 • สุขภาพ
 • การเดินทาง

ที่อยู่ติดต่อ

เปิด 8.00 – 18.00 น.
ที่อยู่ 43/5 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เบอร์ 0835023972

ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล: เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ประวัติโดยย่อ

แต่เดิมอยู่ที่ถนนห้วยยอด ซอยทิพย์รัตน์ เป็นศาลเจ้าที่มีขนาดเล็กมากกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งของลูกหลานที่นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม มากราบไหว้จำนวนมาก เมื่อมีงานประจำปีที่นั่นคับแคบเกินไปจนไม่มีที่วางของไหว้สักการะบูชาและตั้งโต๊ะบูชาสวดมนต์ คณะลูกหลานและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้หาสถานที่ใหม่ ซึ่งสร้างเสร็จภายใน 2 ปี โดยใช้ชื่อว่า “ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง” ให้กับพระโพธิสัตว์กวนอิม เน้นการสวดมนต์ นั่งสมาธิและปฏิบัติธรรม และจัดงานประเพณีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยังได้เกียรติคุณศาลเจ้าดีเด่น ประจำปี 2560-2561 อีกด้วย

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
09.39 น. พิธีรับเสด็จองค์เง็กอ้วงเสียงตี่
21.39 น. พิธีรับเสด็จองค์กิ้วอ้วงฮุดโจ้ว ( เทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9)
พิธีจุดตะเกียงพระพฤกษ์ เปิดมณฑลพิธี

29 ก.ย. 2562
19.00 น. พิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนธูป เวียนเทียน (พิธีนี้มีทุกคืน)

30 ก.ย. 2562
10.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป
19.00 น. พิธีสวดมนต์ เวียนธูป เวียนเทียน

6 ต.ค. 2562
10.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
19.00 น. พิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนธูป เวียนเทียน (พิธีแจกทาน)

7 ต.ค. 2562
09.39 น. พิธีถวายพุทธบูชา ถวายกงฮุก แด่องค์เต้าโบ้เทียนจุน
14.39 น. พิธีโข้กุน
19.00 น. พิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เวียนธูป เวียนเทียน
21.39 น. พิธีส่งเสด็จองค์กิ้วอ้วงฮุดโจ้ว กลับสู่สรวงสวรรค์ พิธีดับตะเกียงพระฤกษ์ ปิดมณฑลพิธี

พิกัด

7.560075, 99.624252
https://goo.gl/maps/wqjqf9S3qdAVkrrA7

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • เรื่องการค้าขายเจริญร่ำรวย
 • การเรียน

ที่อยู่ติดต่อ

เปิด 06.00 -18.00 น.
51/1 ควนขนุน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร 0957310315

ศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่ และศาลเจ้าแม่กวนอิมห้วยยอด

องค์เทพผู้เปี่ยมล้นด้วยบุญญาธิการ

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล: องค์กิ่วอ๋องไต่เต่ และเจ้าแม่กวนอิม

ประวัติโดยย่อ

แป๊ะบี้ ได้อัญเชิญองค์พระกิ้วอ๋องไต่เต่ ซึ่งเป็นองค์พระที่ชาวจีนให้ความเคารพ นับถือผู้ศรัทธาจึงได้อัญเชิญและสร้างศาลเจ้าชั่วคราวขึ้นใน พ.ศ. 2494 แม้จะเป็นศาลชั่วคราวแต่มีเทพประทับหลายองค์ หนึ่งในนั้นคือ เทพพระอังไฮ้ยี่ ซึ่งได้ประทับทรงร่างของนายอารมณ์ พรหมการ พร้อมกล่าวกับนายอารมณ์ พรหมการ ว่าเมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำครั้งหน้า เจ้าแม่กวนอิมจะลงประทับทรงนายอารมณ์ พรหมการ เพื่อรักษาไข้และต่ออายุให้ขุนชล ชนูปถัมภ์ ผู้ปกครองศาลที่ป่วยหนักจนหายอย่างน่าอัศจรรย์ หลังจากนั้นจึงมีการสร้างศาลเจ้าแม่กวนอิมใน พ.ศ. 2507 และสร้างศาลเจ้ากิ้วอ๋องไต่เต่เป็นอาคารถาวรขึ้นมาในปี พ.ศ. 2508

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
ตอนเช้า ทำพิธียกเสาเต็งโก
ตอนกลางคืน ทำพิธีรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

3 ต.ค. 2562
ตอนกลางคืน แต่งเหรียญ (แต่งเกี้ยวพระ)

4 ต.ค. 2562
ตอนเช้า อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกเยี่ยมเยียนลูกหลานใน ตลาดห้วยยอด

7 ต.ค. 2562
ตอนเช้า ทำพิธีส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ส่งยกอ๋อง)
ตอนกลางคืน ทำพิธีส่งศักดิ์สิทธิ์ (ส่งกิ้วอ๋อง)

มีพิธีถือศีลกินเจ มีการสวดมนต์ตลอดงาน มีมโนราห์-หนังตลุง ชมฟรี

พิกัด

7.781226, 99.633627

https://goo.gl/maps/JupswrDrisGP3R5bA


ความเชื่อและศรัทธา

 • สืบทอดพิธีกรรมตามสมัยโบราณ
 • รักษาโรคภัยไข้เจ็บ โดยการฝังเข็ม และต้มยาด้วยสมุนไพรจีน

ที่อยู่ติดต่อ

เปิดทำการ 08.30 – 18.00 น.
ที่อยู่ 1 ถนน เทศบาล 5 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทร 0869529681

ศาลเจ้าต้าวโบ้เกงหลี่เซี่ยนต๋อง กันตัง

เทพเจ้าแห่งประตูสวรรค์

องค์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล โล่เฉี๊ย

ประวัติโดยย่อ
ในอดีตโกหนิงมีปู่เป็นเหล่าซือการดูดวง ตอนแม่ของปู่โกหนิงเสียง ก็มีการส่งพระขึ้นสวรรค์ จนปู่โกหนิงเสีย และมีพระเข้ามาทรงโกหนิงประมาณ ตอน ม.2 ในสมัยนั้นยังอยู่ทับเที่ยง และพระที่ทรงก็บอกว่าอยากสร้างศาลเจ้า จึงสร้างที่กันตัง (ที่ปัจจุบัน) ปี พ.ศ. 2543 และมีเหล่าซือที่เหนือคลอง จ.กระบี่ แนะนำว่าให้เชิญกิ่วอ๋องเลย ก็พาขี้เถ้าธูปจากเหนือคลองมา ทำได้ 4-5 ปี เหล่าซือไปทำที่อื่น โกหนิงเลยไปปรึกษาเหล่าซือแปะเขียดอิน ก็เลยสานต่อจนถึงปัจจุบัน

กำหนดการ

28 ก.ย. 2562
09.36 น. ขึ้นเสาเต็กโก
11.36 น. อัญเชิญองค์หยกอ๋องส่องเต่
21.39 น. อัญเชิญองค์กิวอ๋องไต่เต่

29 ก.ย. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

30 ก.ย. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

1 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีเลี้ยงทหารพระ (โข้กุน)
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

2 ต.ค. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

3 ต.ค. 2562
09.00 น. เจริญพระพทุธมนต์ พระสงค์ 9 รูป
17.36 น. พิธีลงถ้วยไฟ
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)
21.00 น. พิธีลุยไฟ (โกยโห้ย)

4 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีเลี้ยงทหารพระ (โข้กุน)
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)

5 ต.ค. 2562
19.39 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)
20.00 น. พิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์
21.09 น. พิธีปายชิดแช (ไหว้ดาวเสริมบารมี)

6 ต.ค. 2562
20.00 น. ส่องเก็ง (สวดมนต์)
23.09 น. ส่งหยกอ๋องส่องเต่ กลับสู่สรวงสวรรค์

7 ต.ค. 2562
15.00 น. พิธีเลี้ยงทหารพระ โข้กุน
21.36 น. พิธีส่งองค์กิวอ๋องไต่เต่ กลับสู่สรวงสวรรค์ (ทางทะเล)

พิกัด
7.453935, 99.466426
https://goo.gl/maps/9qZ3Hw9yzb5LNJMJ9

ความเชื่อและศรัทธา

 • ขอเกี่ยวกับสุขภาพ ต้มยา รักษาคนป่วย
 • กิจการรุ่งเรือง

ที่อยู่ติดต่อ
เปิด 6.00 น. – 18.00 น. (โทรติดต่อก่อน)
114/12 ม.8 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร 0918731110

ภาพบรรยากาศกินเจ จ.ตรัง

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก KIKI GALLERY, ทีมประชาสัมพันธ์ ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ด้วยครับ